Drifti forklarer

Yrkesskadeforsikring

Forstå hva yrkesskadeforsikring er og hvorfor det er viktig for arbeidsgivere og ansatte

Forstå hva yrkesskadeforsikring er og hvorfor det er viktig for arbeidsgivere og ansatte

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som dekker skader og sykdommer som ansatte pådrar seg på arbeidsplassen eller som følge av arbeidet. Forsikringen gir økonomisk kompensasjon for medisinske utgifter, tapt inntekt og eventuelle varige mén.

Dekning i yrkesskadeforsikring

 • Medisinske utgifter: Dekker kostnader for medisinsk behandling og rehabilitering.

 • Tapt inntekt: Kompenserer for lønnstap mens den skadde er sykemeldt.

 • Varig mén: Gir erstatning for varige skader som påvirker arbeidsevnen.

 • Død: Gir økonomisk støtte til etterlatte ved dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som dekker skader og sykdommer som ansatte pådrar seg på arbeidsplassen eller som følge av arbeidet. Forsikringen gir økonomisk kompensasjon for medisinske utgifter, tapt inntekt og eventuelle varige mén.

Dekning i yrkesskadeforsikring

 • Medisinske utgifter: Dekker kostnader for medisinsk behandling og rehabilitering.

 • Tapt inntekt: Kompenserer for lønnstap mens den skadde er sykemeldt.

 • Varig mén: Gir erstatning for varige skader som påvirker arbeidsevnen.

 • Død: Gir økonomisk støtte til etterlatte ved dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå hva yrkesskadeforsikring er og hvorfor det er viktig for arbeidsgivere og ansatte

Viktigheten av yrkesskadeforsikring

 • Ansattbeskyttelse: Sikrer at ansatte får nødvendig økonomisk støtte ved skader.

 • Juridisk krav: I mange land er det lovpålagt for arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring.

 • Arbeidsgiveransvar: Reduserer arbeidsgiverens økonomiske ansvar ved skader på arbeidsplassen.

 • Trygghet: Skaper en tryggere arbeidsplass og forbedrer ansattes trivsel.

Hvordan tegne yrkesskadeforsikring

 • Velg forsikringsselskap: Finn et forsikringsselskap som tilbyr yrkesskadeforsikring.

 • Vurder dekning: Velg en forsikring med tilstrekkelig dekning for bedriftens behov.

 • Implementer prosedyrer: Sørg for at ansatte er klar over dekningen og hvordan de skal rapportere skader.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Yrkesskadeforsikring

Drifti forklarer