Drifti forklarer

X-Rapport

X-Rapport

Forstå hva en X-rapport er og hvordan den brukes i detaljhandel og salg

Hva er en X-rapport?

En X-rapport er en midlertidig rapport som genereres fra et kassasystem for å vise salgsdata opp til et bestemt tidspunkt i løpet av dagen. Den brukes til å kontrollere kassabeholdningen uten å avslutte dagen.

Innhold i en X-rapport

 • Totalt salg: Viser totalbeløpet av alle salgstransaksjoner.

 • Kontantbeholdning: Viser hvor mye kontanter som er i kassen.

 • Korttransaksjoner: Viser totale beløp for betalinger med kort.

 • Refusjoner: Viser beløpene for eventuelle refusjoner eller returer.

Hva er en X-rapport?

En X-rapport er en midlertidig rapport som genereres fra et kassasystem for å vise salgsdata opp til et bestemt tidspunkt i løpet av dagen. Den brukes til å kontrollere kassabeholdningen uten å avslutte dagen.

Innhold i en X-rapport

 • Totalt salg: Viser totalbeløpet av alle salgstransaksjoner.

 • Kontantbeholdning: Viser hvor mye kontanter som er i kassen.

 • Korttransaksjoner: Viser totale beløp for betalinger med kort.

 • Refusjoner: Viser beløpene for eventuelle refusjoner eller returer.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå hva en X-rapport er og hvordan den brukes i detaljhandel og salg

Bruksområder for X-rapport

 • Kassakontroll: Hjelper med å kontrollere at kassabeholdningen stemmer overens med salgstransaksjonene.

 • Skiftbytte: Brukes når det er bytte av skift for å sikre korrekt overlevering av kassen.

 • Daglig overvåking: Gir ledelsen innsikt i salgsaktiviteten i løpet av dagen uten å avslutte dagen.

Viktigheten av X-rapport

 • Nøyaktighet: Bidrar til å sikre at kassabeholdningen er korrekt og reduserer risikoen for svinn.

 • Oversikt: Gir en midlertidig oversikt over salget, noe som hjelper med daglig drift.

 • Kontroll: Hjelper med å oppdage og korrigere feil før dagsoppgjøret.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

X-Rapport

Drifti forklarer