Drifti forklarer

Varetelling

Nøyaktighet og Effektivitet i Lagerforvaltning

Nøyaktighet og Effektivitet i Lagerforvaltning

Hva er varetelling?

Varetelling er en periodevis opptelling av hele lagerbeholdningen. Den foretas for å sikre at bedriftens lagerbeholdning er korrekt.

Hvorfor bruke varetelling?

Varetelling er viktig for å ha kontroll over bedriftens lagerbeholdning. Den er også nødvendig for å kunne føre et korrekt regnskap.

Hva er varetelling?

Varetelling er en periodevis opptelling av hele lagerbeholdningen. Den foretas for å sikre at bedriftens lagerbeholdning er korrekt.

Hvorfor bruke varetelling?

Varetelling er viktig for å ha kontroll over bedriftens lagerbeholdning. Den er også nødvendig for å kunne føre et korrekt regnskap.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Nøyaktighet og Effektivitet i Lagerforvaltning

Hvordan bruke varetelling?

Varetelling kan gjøres manuelt eller ved hjelp av et automatisert system. Ved manuell varetelling må alle varene telles og registreres manuelt. Ved automatisert varetelling brukes et system til å skanne varene og registrere dem automatisk.

Fordeler med varetelling:

  • Gir kontroll over lagerbeholdningen

  • Sikrer korrekt regnskap

  • Kan bidra til å redusere svinn

Ulemper med varetelling:

  • Kan være tidkrevende

  • Kan være kostbart å automatisere

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Varetelling

Drifti forklarer