Drifti forklarer

Timesregistrering

Timesregistrering

Nøkkelen til Effektiv Arbeidstidsstyring

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering er å lage en oversikt over antall timer man har jobbet. Dette kan gjøres av forskjellige grunner:

 • Lønnsutbetaling: For å sikre korrekt lønn for arbeidet som er utført, spesielt for de som jobber på timelønn.

 • Fakturering: For å kunne fakturere kunder for arbeidet som er utført, for eksempel for konsulenter eller frilansere.

 • Dokumentasjon: For å ha dokumentasjon på arbeidstid og overtidsarbeid, for eksempel ved revisjon eller kontroll fra myndighetene.

 • Planlegging og analyse: For å få innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, og for å planlegge og analysere arbeidsprosesser.

Hvordan kan man føre timeregistrering?

Det finnes forskjellige måter å føre timeregistrering på:

 • Manuell: Ved å bruke papir og blyant, eller et regneark som Excel.

 • Timeføringsapp: Det finnes mange apper for smarttelefoner som er laget for timeregistrering.

 • Prosjektstyringssystem: Noen prosjektstyringssystemer har innebygde funksjoner for timeregistrering.

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering er å lage en oversikt over antall timer man har jobbet. Dette kan gjøres av forskjellige grunner:

 • Lønnsutbetaling: For å sikre korrekt lønn for arbeidet som er utført, spesielt for de som jobber på timelønn.

 • Fakturering: For å kunne fakturere kunder for arbeidet som er utført, for eksempel for konsulenter eller frilansere.

 • Dokumentasjon: For å ha dokumentasjon på arbeidstid og overtidsarbeid, for eksempel ved revisjon eller kontroll fra myndighetene.

 • Planlegging og analyse: For å få innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, og for å planlegge og analysere arbeidsprosesser.

Hvordan kan man føre timeregistrering?

Det finnes forskjellige måter å føre timeregistrering på:

 • Manuell: Ved å bruke papir og blyant, eller et regneark som Excel.

 • Timeføringsapp: Det finnes mange apper for smarttelefoner som er laget for timeregistrering.

 • Prosjektstyringssystem: Noen prosjektstyringssystemer har innebygde funksjoner for timeregistrering.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Nøkkelen til Effektiv Arbeidstidsstyring

Hvilken metode som er best, avhenger av:

 • Størrelsen på bedriften: Små bedrifter trenger ofte ikke avanserte løsninger.

 • Behovet for detaljer: Noen bedrifter trenger mer detaljert timeregistrering enn andre.

 • Budsjett: Avanserte timeføringssystemer kan være kostbare.

Tips for god timeregistrering:

 • Vær nøyaktig: Det er viktig å registrere all arbeidstid korrekt.

 • Vær detaljert: Beskriv arbeidsoppgavene i stikkordsform.

 • Fyll ut timeregistreringen fortløpende: Ikke vent til slutten av uken eller måneden.

 • Få timeregistreringen godkjent: Få timeregistreringen godkjent av nærmeste leder eller overordnede.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Timesregistrering

Drifti forklarer