Drifti forklarer

Timeliste

Timeliste

Sporing og Optimalisering av Arbeidstid

Hva er en timeliste?

En timeliste er et dokument der man registrerer antall timer man har arbeidet. Den inneholder vanligvis informasjon om:

 • Dato: Hvilken dag arbeidet ble utført.

 • Klokkeslett: Start- og sluttidspunkt for arbeidet.

 • Arbeidssted: Hvor arbeidet ble utført.

 • Arbeidsoppgaver: En beskrivelse av hvilke oppgaver som ble utført.

 • Ansatt: Navn og stilling til den som har utført arbeidet.

 • Eventuelle tillegg: Overtidsbetaling, tillegg for skift- og helgearbeid, etc.

Hvorfor er timelister viktige?

Timelister er viktige av flere grunner:

 • Lønnsutbetaling: Timelistene danner grunnlaget for lønnsutbetaling og sikrer at ansatte får korrekt lønn for arbeidet de har utført.

 • Fakturering: Bedrifter som fakturerer etter medgått tid, for eksempel konsulentfirmaer, er avhengige av timelister for å kunne fakturere korrekt.

 • Dokumentasjon: Timelistene er et viktig dokumentasjonsverktøy for arbeidstid og overtidsarbeid. De kan være nødvendige ved revisjon eller kontroll fra myndighetene.

 • Planlegging og analyse: Timelistene kan gi verdifull innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, noe som kan bidra til bedre ressursplanlegging og økt effektivitet.

Hva er en timeliste?

En timeliste er et dokument der man registrerer antall timer man har arbeidet. Den inneholder vanligvis informasjon om:

 • Dato: Hvilken dag arbeidet ble utført.

 • Klokkeslett: Start- og sluttidspunkt for arbeidet.

 • Arbeidssted: Hvor arbeidet ble utført.

 • Arbeidsoppgaver: En beskrivelse av hvilke oppgaver som ble utført.

 • Ansatt: Navn og stilling til den som har utført arbeidet.

 • Eventuelle tillegg: Overtidsbetaling, tillegg for skift- og helgearbeid, etc.

Hvorfor er timelister viktige?

Timelister er viktige av flere grunner:

 • Lønnsutbetaling: Timelistene danner grunnlaget for lønnsutbetaling og sikrer at ansatte får korrekt lønn for arbeidet de har utført.

 • Fakturering: Bedrifter som fakturerer etter medgått tid, for eksempel konsulentfirmaer, er avhengige av timelister for å kunne fakturere korrekt.

 • Dokumentasjon: Timelistene er et viktig dokumentasjonsverktøy for arbeidstid og overtidsarbeid. De kan være nødvendige ved revisjon eller kontroll fra myndighetene.

 • Planlegging og analyse: Timelistene kan gi verdifull innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, noe som kan bidra til bedre ressursplanlegging og økt effektivitet.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Sporing og Optimalisering av Arbeidstid

Hvordan fører man en timeliste?

Det finnes ulike måter å føre en timeliste på:

 • Papirbasert: Den enkleste måten er å bruke et papirbasert skjema.

 • Excel: Man kan også bruke et regnearkprogram som Excel.

 • Timeføringssystem: Det finnes også dedikerte timeføringssystemer, både som programvare og som apper.

Hvilken metode som er best, avhenger av:
 • Størrelsen på bedriften: Små bedrifter trenger ofte ikke avanserte løsninger.

 • Behovet for detaljer: Noen bedrifter trenger mer detaljert timeføring enn andre.

 • Budsjett: Avanserte timeføringssystemer kan være kostbare.

Tips for å føre en god timeliste:
 • Vær nøyaktig: Det er viktig å registrere all arbeidstid korrekt.

 • Vær detaljert: Beskriv arbeidsoppgavene i stikkordsform.

 • Fyll ut timelisten fortløpende: Ikke vent til slutten av uken eller måneden.

 • Få timelisten godkjent: Få timelisten godkjent av nærmeste leder eller overordnede.

Her er noen nyttige ressurser for mer informasjon om timelister:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Timeliste

Drifti forklarer