Drifti forklarer

Tiltaksklasse

Tiltaksklasse

En veiledning for håndverkere og små entreprenører

I byggebransjen er det viktig å ha et system for å kategorisere og håndtere prosjekter basert på deres kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser av feil og mangler. Her kommer tiltaksklasse inn i bildet.

Hva er en tiltaksklasse?

En tiltaksklasse er en inndeling av byggeprosjekter i tre kategorier:

Tiltaksklasse 1: Enkle byggeprosjekter med liten risiko for feil og mangler. Eksempler: Små garasjer, boder, terrasser.

Tiltaksklasse 2: Mer komplekse byggeprosjekter med moderat risiko for feil og mangler. Eksempler: Eneboliger, rekkehus, mindre næringsbygg.

Tiltaksklasse 3: Komplekse byggeprosjekter med høy risiko for feil og mangler. Eksempler: Store næringsbygg, flerbolighus, offentlige bygg.

Hvorfor er tiltaksklasse viktig?

Tiltaksklasse har betydning for følgende:
 • Krav til foretakenes kompetanse: Hvilke kvalifikasjoner og godkjenninger må håndverkerne og entreprenørene ha for å utføre arbeidet?

 • Ansvarsfordeling: Hvem har ansvar for hvilke deler av prosjektet?

 • Dokumenteringskrav: Hvilken dokumentasjon må forelegges?

 • Kontrolltilsyn: Hvor ofte skal prosjektet kontrolleres av myndighetene?

Hvem bestemmer tiltaksklasse?

Det er byggherren som er ansvarlig for å fastsette tiltaksklasse for et byggeprosjekt. Byggherren kan velge å gjøre dette selv eller få hjelp av en fagkyndig person, for eksempel en arkitekt eller en ingeniør.

I byggebransjen er det viktig å ha et system for å kategorisere og håndtere prosjekter basert på deres kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser av feil og mangler. Her kommer tiltaksklasse inn i bildet.

Hva er en tiltaksklasse?

En tiltaksklasse er en inndeling av byggeprosjekter i tre kategorier:

Tiltaksklasse 1: Enkle byggeprosjekter med liten risiko for feil og mangler. Eksempler: Små garasjer, boder, terrasser.

Tiltaksklasse 2: Mer komplekse byggeprosjekter med moderat risiko for feil og mangler. Eksempler: Eneboliger, rekkehus, mindre næringsbygg.

Tiltaksklasse 3: Komplekse byggeprosjekter med høy risiko for feil og mangler. Eksempler: Store næringsbygg, flerbolighus, offentlige bygg.

Hvorfor er tiltaksklasse viktig?

Tiltaksklasse har betydning for følgende:
 • Krav til foretakenes kompetanse: Hvilke kvalifikasjoner og godkjenninger må håndverkerne og entreprenørene ha for å utføre arbeidet?

 • Ansvarsfordeling: Hvem har ansvar for hvilke deler av prosjektet?

 • Dokumenteringskrav: Hvilken dokumentasjon må forelegges?

 • Kontrolltilsyn: Hvor ofte skal prosjektet kontrolleres av myndighetene?

Hvem bestemmer tiltaksklasse?

Det er byggherren som er ansvarlig for å fastsette tiltaksklasse for et byggeprosjekt. Byggherren kan velge å gjøre dette selv eller få hjelp av en fagkyndig person, for eksempel en arkitekt eller en ingeniør.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

En veiledning for håndverkere og små entreprenører

Hvordan fastsettes tiltaksklasse?

For å fastsette tiltaksklasse må man ta hensyn til en rekke faktorer, for eksempel:

 • Prosjektets størrelse og omfang: Hvor stort er prosjektet? Hvor mange kvadratmeter skal bygges?

 • Konstruksjonstype: Hvilken type konstruksjon skal brukes? Er det spesielle krav til brannsikkerhet, lydisolering eller tilgjengelighet?

 • Tekniske løsninger: Hvilke tekniske løsninger skal brukes? Er det spesielle krav til installasjoner eller utstyr?

 • Plassering: Hvor skal prosjektet bygges? Er det spesielle krav til grunnforhold eller miljøpåvirkning?

 • Hvilke krav stilles til foretak i de forskjellige tiltaksklassene?

Kravene til foretak i de forskjellige tiltaksklassene varierer. I tiltaksklasse 1 kan det være tilstrekkelig med enkle håndverkssertifikater, mens i tiltaksklasse 3 kreves det ofte sentral godkjenning av foretaket og faglig ansvarlig personell.

Hvilke konsekvenser kan det få å velge feil tiltaksklasse?

Å velge feil tiltaksklasse kan få alvorlige konsekvenser, for eksempel:

Forsinkelser i prosjektet: Hvis et prosjekt er kategorisert som en lavere tiltaksklasse enn det burde være, kan det føre til forsinkelser i prosjektet på grunn av manglende kompetanse eller godkjenninger hos håndverkerne og entreprenørene.

Feil og mangler: Hvis et prosjekt er kategorisert som en lavere tiltaksklasse enn det burde være, kan det føre til økt risiko for feil og mangler. Dette kan igjen føre til ekstra kostnader og forsinkelser i prosjektet.

Rettslige tvister: I verste fall kan det oppstå rettslige tvister mellom byggherren og håndverkerne/entreprenørene hvis et prosjekt er kategorisert feil.

Hvordan kan man få hjelp med tiltaksklasse?

Hvis du er usikker på hvilken tiltaksklasse et prosjekt tilhører, kan du få hjelp av en fagkyndig person, for eksempel en arkitekt, en ingeniør eller en rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Nyttige ressurser:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Tiltaksklasse

Drifti forklarer