Drifti forklarer

Tilleggsarbeid

Navigering i Prosessen for Endringer og Ekstrakostnader

Navigering i Prosessen for Endringer og Ekstrakostnader

Hva er tilleggsarbeid?

Tilleggsarbeid er arbeid som ikke var en del av den opprinnelige avtalen mellom en håndverker og en kunde, men som det viser seg å være nødvendig å utføre i forbindelse med hovedoppdraget.

Når kan tilleggsarbeid bli aktuelt?

Tilleggsarbeid kan bli aktuelt i en rekke forskjellige situasjoner, for eksempel:

  • Uforutsette forhold: Det kan oppstå uforutsette forhold underveis i arbeidet som krever at det utføres mer arbeid enn det som var avtalt.

  • Endringer i kundens ønsker: Kunden kan ønske seg endringer i det opprinnelige oppdraget, som fører til at det må utføres mer arbeid.

  • Nødvendige reparasjoner: Det kan vise seg at det er nødvendig å utføre reparasjoner som ikke var en del av den opprinnelige avtalen.

Hva er tilleggsarbeid?

Tilleggsarbeid er arbeid som ikke var en del av den opprinnelige avtalen mellom en håndverker og en kunde, men som det viser seg å være nødvendig å utføre i forbindelse med hovedoppdraget.

Når kan tilleggsarbeid bli aktuelt?

Tilleggsarbeid kan bli aktuelt i en rekke forskjellige situasjoner, for eksempel:

  • Uforutsette forhold: Det kan oppstå uforutsette forhold underveis i arbeidet som krever at det utføres mer arbeid enn det som var avtalt.

  • Endringer i kundens ønsker: Kunden kan ønske seg endringer i det opprinnelige oppdraget, som fører til at det må utføres mer arbeid.

  • Nødvendige reparasjoner: Det kan vise seg at det er nødvendig å utføre reparasjoner som ikke var en del av den opprinnelige avtalen.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Navigering i Prosessen for Endringer og Ekstrakostnader

Hvordan håndteres tilleggsarbeid?

Håndverkeren har plikt til å informere kunden om behovet for tilleggsarbeid og å gi et pristilbud for arbeidet. Kunden skal da ha mulighet til å akseptere eller avslå tilbudet.

Hva er viktig å huske på når det gjelder tilleggsarbeid?

  • Det er viktig at håndverkeren og kunden har en god kommunikasjon om behovet for tilleggsarbeid.

  • Det er viktig at håndverkeren gir et skriftlig pristilbud for tilleggsarbeidet.

  • Kunden skal ha mulighet til å akseptere eller avslå tilbudet.


Eksempel:

En håndverker har fått i oppdrag å male et hus. Underveis i arbeidet oppdager han at det er nødvendig å skifte ut noen råtne vinduskarmer. Håndverkeren informerer kunden om behovet for tilleggsarbeid og gir et pristilbud for arbeidet. Kunden aksepterer tilbudet, og håndverkeren utfører arbeidet.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Tilleggsarbeid

Drifti forklarer