Drifti forklarer

Styringssystem

Styringssystem

Utforsk betydning av styringssystemer

Hva er et styringssystem?

Et styringssystem er et rammeverk som hjelper bedrifter med å administrere sine prosesser og oppfylle sine mål. I byggebransjen kan dette omfatte kvalitetsstyring, miljøstyring og sikkerhetsstyring.

Typer styringssystemer

 • Kvalitetsstyringssystem (QMS): Fokus på å oppfylle kundens krav og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene.

 • Miljøstyringssystem (EMS): Fokus på å redusere miljøpåvirkningen og oppfylle miljølovgivningens krav.

 • Sikkerhetsstyringssystem (SMS): Fokus på å sikre arbeidsplassen og redusere risikoen for ulykker og skader.

Hva er et styringssystem?

Et styringssystem er et rammeverk som hjelper bedrifter med å administrere sine prosesser og oppfylle sine mål. I byggebransjen kan dette omfatte kvalitetsstyring, miljøstyring og sikkerhetsstyring.

Typer styringssystemer

 • Kvalitetsstyringssystem (QMS): Fokus på å oppfylle kundens krav og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene.

 • Miljøstyringssystem (EMS): Fokus på å redusere miljøpåvirkningen og oppfylle miljølovgivningens krav.

 • Sikkerhetsstyringssystem (SMS): Fokus på å sikre arbeidsplassen og redusere risikoen for ulykker og skader.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Utforsk betydning av styringssystemer

Fordeler med styringssystemer

 • Konsistens: Sikrer at prosesser utføres på en standardisert og effektiv måte.

 • Samsvar: Hjelper med å oppfylle lover og forskrifter.

 • Forbedring: Fremmer kontinuerlig forbedring av prosesser og resultater.

Implementering av styringssystemer

 • Planlegging: Definer mål og prosedyrer for styringssystemet.

 • Gjennomføring: Implementer systemet i organisasjonens daglige aktiviteter.

 • Evaluering: Overvåk og vurder systemets ytelse for å identifisere forbedringsmuligheter.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Styringssystem

Drifti forklarer