Drifti forklarer

SJA - Sikker Jobb Analyse

SJA - Sikker Jobb Analyse

Forstå hva SJA er og dens betydning for sikkerheten for arbeidsplassen

Hva er en Sikker Jobb Analyse (SJA)?

En Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk prosess for å identifisere farer og risikoer knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver, og for å utvikle tiltak for å redusere eller eliminere disse risikoene.

Prosessen for SJA

 • Identifikasjon: Beskrive arbeidsoppgaven og identifisere potensielle farer.

 • Analyse: Vurdere risikoen knyttet til hver fare.

 • Tiltak: Utarbeide tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

 • Implementering: Implementere tiltakene og overvåke deres effektivitet.

Hva er en Sikker Jobb Analyse (SJA)?

En Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk prosess for å identifisere farer og risikoer knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver, og for å utvikle tiltak for å redusere eller eliminere disse risikoene.

Prosessen for SJA

 • Identifikasjon: Beskrive arbeidsoppgaven og identifisere potensielle farer.

 • Analyse: Vurdere risikoen knyttet til hver fare.

 • Tiltak: Utarbeide tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

 • Implementering: Implementere tiltakene og overvåke deres effektivitet.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå hva SJA er og dens betydning for sikkerheten for arbeidsplassen

Viktigheten av SJA

 • Sikkerhet: Forbedrer sikkerheten ved å identifisere og håndtere risikoer.

 • Forebygging: Bidrar til å forhindre ulykker og skader.

 • Kultur: Fremmer en sikkerhetskultur på arbeidsplassen.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

SJA - Sikker Jobb Analyse

Drifti forklarer