Drifti forklarer

SHA-plan

SHA-plan

Utforsk betydning av en SHA-plan i byggeprosjekter

Hva er en SHA-plan?

En SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-plan) er en plan som beskriver tiltak for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter. Planen skal utarbeides for alle prosjekter der det er krav om å utpeke en koordinator.

Innhold i en SHA-plan

 • Risikofaktorer: Identifikasjon av risikoer knyttet til byggeprosjektet.

 • Tiltak: Beskrivelse av tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

 • Ansvar: Definering av ansvarsområder for de ulike aktørene i prosjektet.

 • Oppfølging: Plan for hvordan sikkerheten skal følges opp og kontrolleres gjennom prosjektets varighet.

Hva er en SHA-plan?

En SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-plan) er en plan som beskriver tiltak for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter. Planen skal utarbeides for alle prosjekter der det er krav om å utpeke en koordinator.

Innhold i en SHA-plan

 • Risikofaktorer: Identifikasjon av risikoer knyttet til byggeprosjektet.

 • Tiltak: Beskrivelse av tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

 • Ansvar: Definering av ansvarsområder for de ulike aktørene i prosjektet.

 • Oppfølging: Plan for hvordan sikkerheten skal følges opp og kontrolleres gjennom prosjektets varighet.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Utforsk betydning av en SHA-plan i byggeprosjekter

Viktigheten av en SHA-plan

 • Sikkerhet: Sikrer at alle aktører er klar over risikoene og hvordan de skal håndteres.

 • Samsvar: Oppfyller lovpålagte krav om sikkerhet i byggeprosjekter.

 • Kvalitet: Bidrar til et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

SHA-plan

Drifti forklarer