Drifti forklarer

RUH - Rapport for uønsket hendelse

Lær om RUH og dens rolle i å dokumentere og forbedre sikkerheten på byggeplassen

Lær om RUH og dens rolle i å dokumentere og forbedre sikkerheten på byggeplassen

Hva er RUH?

RUH (Rapport for uønsket hendelse) er en rapport som dokumenterer uønskede hendelser, som nestenulykker eller faktiske ulykker, på byggeplassen. Formålet med RUH er å identifisere årsaker og forhindre fremtidige hendelser.

Hva er RUH?

RUH (Rapport for uønsket hendelse) er en rapport som dokumenterer uønskede hendelser, som nestenulykker eller faktiske ulykker, på byggeplassen. Formålet med RUH er å identifisere årsaker og forhindre fremtidige hendelser.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær om RUH og dens rolle i å dokumentere og forbedre sikkerheten på byggeplassen

Viktigheten av RUH

  • Forebygging: Hjelper med å identifisere og analysere årsaker til uønskede hendelser, noe som bidrar til å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

  • Forbedring: Bidrar til å forbedre sikkerhetsprosedyrer og arbeidsmetoder ved å lære av tidligere feil og hendelser.

  • Dokumentasjon: Gir en skriftlig oversikt over hendelser som kan brukes til opplæring og forbedring av sikkerhetsrutiner.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

RUH - Rapport for uønsket hendelse

Drifti forklarer