Drifti forklarer

ROS-matrise

ROS-matrise

Forstå hva en ROS-matrise er og hvordan den brukes i risikovurdering for byggeprosjekter

Hva er en ROS-matrise?

En ROS-matrise (Risiko- og Sårbarhetsmatrise) er et verktøy som brukes for å vurdere risikoer ved å plotte dem i en matrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Dette gir en visuell fremstilling av risikoene og hjelper med prioritering av tiltak.

Hva er en ROS-matrise?

En ROS-matrise (Risiko- og Sårbarhetsmatrise) er et verktøy som brukes for å vurdere risikoer ved å plotte dem i en matrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Dette gir en visuell fremstilling av risikoene og hjelper med prioritering av tiltak.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå hva en ROS-matrise er og hvordan den brukes i risikovurdering for byggeprosjekter

Bruk av ROS-matrise

  • Identifisering: Liste opp alle identifiserte risikoer som kan påvirke prosjektet.

  • Plotting: Plotte risikoene i matrisen basert på deres sannsynlighet og potensielle konsekvenser.

  • Prioritering: Prioritere tiltak basert på risikoens plassering i matrisen, slik at de mest kritiske risikoene håndteres først.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

ROS-matrise

Drifti forklarer