Drifti forklarer

Riggplan

Riggplan

Alt du trenger å vite for å lykkes

Hva er en riggplan?

En riggplan er en detaljert plan som beskriver hvordan en bygge- eller anleggsrigg skal organiseres og etableres på en byggeplass eller et anleggsområde.

Hvorfor er en riggplan viktig?

En riggplan er viktig for å:

 • Sikre sikkerhet og effektivitet på byggeplassen

 • Optimalisere utnyttelse av tilgjengelige ressurser

 • Minimere risikoen for ulykker og skader

 • Beskytte miljøet

 • Forenkle kommunikasjon og koordinering mellom ulike aktører på byggeplassen

Hva inneholder en riggplan?

En riggplan inneholder typisk følgende elementer:
 • Riggområder og layout: Plassering og utforming av de ulike riggområdene på byggeplassen, for eksempel områder for materiallagring, kontorlokaler, verksteder, maskinplasseringer, sikkerhetssoner og lignende.

 • Ressurser og utstyr: Identifisering og beskrivelse av nødvendige ressurser og utstyr for å gjennomføre byggearbeidene, for eksempel kraner, løfteutstyr, stillaser, maskiner, verktøy, kontormateriell og annet utstyr.

 • Logistikk og transport: Plan for logistikk og transport på byggeplassen, for eksempel identifisering av inngangspunkter, adkomstveier, parkeringsområder, intern transportveier og lignende for å sikre en jevn flyt av materialer, utstyr og personell.

 • Sikkerhet og beredskap: Tiltak for å ivareta sikkerheten til arbeidere, besøkende og byggeplassmiljøet, for eksempel plassering av brannslukkingsutstyr, nødutganger, sikkerhetssoner, verneutstyrskrav, beredskapsprosedyrer og andre sikkerhetstiltak.

 • Miljøhensyn: Tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av bygge- og anleggsaktiviteter, for eksempel håndtering av avfall, støvkontroll, støyreduserende tiltak og andre miljøvennlige praksiser.

Hva er en riggplan?

En riggplan er en detaljert plan som beskriver hvordan en bygge- eller anleggsrigg skal organiseres og etableres på en byggeplass eller et anleggsområde.

Hvorfor er en riggplan viktig?

En riggplan er viktig for å:

 • Sikre sikkerhet og effektivitet på byggeplassen

 • Optimalisere utnyttelse av tilgjengelige ressurser

 • Minimere risikoen for ulykker og skader

 • Beskytte miljøet

 • Forenkle kommunikasjon og koordinering mellom ulike aktører på byggeplassen

Hva inneholder en riggplan?

En riggplan inneholder typisk følgende elementer:
 • Riggområder og layout: Plassering og utforming av de ulike riggområdene på byggeplassen, for eksempel områder for materiallagring, kontorlokaler, verksteder, maskinplasseringer, sikkerhetssoner og lignende.

 • Ressurser og utstyr: Identifisering og beskrivelse av nødvendige ressurser og utstyr for å gjennomføre byggearbeidene, for eksempel kraner, løfteutstyr, stillaser, maskiner, verktøy, kontormateriell og annet utstyr.

 • Logistikk og transport: Plan for logistikk og transport på byggeplassen, for eksempel identifisering av inngangspunkter, adkomstveier, parkeringsområder, intern transportveier og lignende for å sikre en jevn flyt av materialer, utstyr og personell.

 • Sikkerhet og beredskap: Tiltak for å ivareta sikkerheten til arbeidere, besøkende og byggeplassmiljøet, for eksempel plassering av brannslukkingsutstyr, nødutganger, sikkerhetssoner, verneutstyrskrav, beredskapsprosedyrer og andre sikkerhetstiltak.

 • Miljøhensyn: Tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av bygge- og anleggsaktiviteter, for eksempel håndtering av avfall, støvkontroll, støyreduserende tiltak og andre miljøvennlige praksiser.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Alt du trenger å vite for å lykkes

Hvem utarbeider riggplanen?

Riggplanen utarbeides i samarbeid mellom entreprenøren, prosjektledelsen og andre relevante parter.

Når skal riggplanen utarbeides?

Riggplanen skal utarbeides i god tid før oppstart av byggearbeidene.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om riggplaner?

Du kan finne mer informasjon om riggplaner på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Arbeidstilsynet:

Eksempel:

En entreprenør skal starte bygging av en ny skole. Entreprenøren utarbeider en riggplan i samarbeid med prosjektledelsen og andre relevante parter. Riggplanen beskriver hvordan riggområdet skal organiseres og etableres, hvilke ressurser og utstyr som er nødvendige, hvordan logistikk og transport skal håndteres, hvilke tiltak som skal tas for å sikre sikkerhet og beredskap, og hvilke tiltak som skal tas for å redusere miljøpåvirkningen av byggearbeidene.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Riggplan

Drifti forklarer