Drifti forklarer

REACH-forskriften

REACH-forskriften

Forstå REACH-forskriften og dens betydning i kjemikaliehåndtering i EU

Hva er REACH-forskriften?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning som regulerer produksjon og bruk av kjemikalier for å beskytte menneskers helse og miljøet. Forskriften krever at selskaper som produserer eller importerer kjemikalier i store mengder registrerer dem hos ECHA (European Chemicals Agency).

Hovedkomponenter i REACH-forskriften

REACH-forskriften består av flere hovedkomponenter:
 • Registrering: Selskaper må registrere kjemikalier og gi detaljert informasjon om deres egenskaper og bruksområder.

 • Evaluering: ECHA evaluerer informasjonen for å sikre at kjemikaliene brukes trygt.

 • Autorisasjon: Visse farlige kjemikalier krever autorisasjon før de kan brukes.

 • Restriksjoner: Noen kjemikalier kan være underlagt restriksjoner eller forbud.

Hva er REACH-forskriften?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning som regulerer produksjon og bruk av kjemikalier for å beskytte menneskers helse og miljøet. Forskriften krever at selskaper som produserer eller importerer kjemikalier i store mengder registrerer dem hos ECHA (European Chemicals Agency).

Hovedkomponenter i REACH-forskriften

REACH-forskriften består av flere hovedkomponenter:
 • Registrering: Selskaper må registrere kjemikalier og gi detaljert informasjon om deres egenskaper og bruksområder.

 • Evaluering: ECHA evaluerer informasjonen for å sikre at kjemikaliene brukes trygt.

 • Autorisasjon: Visse farlige kjemikalier krever autorisasjon før de kan brukes.

 • Restriksjoner: Noen kjemikalier kan være underlagt restriksjoner eller forbud.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå REACH-forskriften og dens betydning i kjemikaliehåndtering i EU

Hvorfor er REACH-forskriften viktig?

REACH-forskriften er viktig fordi den:
 • Beskytter helse og miljø: Reduserer risikoen for skade fra farlige kjemikalier.

 • Øker kunnskap: Gir bedre forståelse av kjemikalier og deres virkninger.

 • Fremmer innovasjon: Oppmuntrer til utvikling av sikrere alternativer til farlige kjemikalier.

 • Sikrer samsvar: Hjelper bedrifter med å overholde lover og forskrifter.

Hvordan overholde REACH-forskriften

For å overholde REACH-forskriften må selskaper:
 • Registrere kjemikalier: Sørg for å registrere alle relevante kjemikalier hos ECHA.

 • Vurdere risiko: Utføre risikovurderinger for å identifisere potensielle farer.

 • Implementere sikkerhetstiltak: Ta i bruk nødvendige tiltak for å minimere risikoen.

 • Informere brukere: Gi brukerne av kjemikaliene nødvendig informasjon om sikker bruk.


Vil du lese mer om REACH-forskriften og dens betydning for deg? Da burde du sjekke ut disse artiklene her:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

REACH-forskriften

Drifti forklarer