Drifti forklarer

QA (Quality Assurance)

QA (Quality Assurance)

Utforsk QA og dets rolle i å sikre produktkvalitet og kundetilfredshet

Hva er QA (Quality Assurance)?

Quality Assurance (QA) er en systematisk prosess for å sikre at produkter og tjenester oppfyller spesifiserte krav til kvalitet. QA fokuserer på forebygging av feil gjennom planlegging, prosesskontroll og kontinuerlig forbedring.

Hovedkomponenter i QA

 • Planlegging: Utvikling av kvalitetsstandarder og prosedyrer.

 • Kontroll: Overvåking og måling av prosesser for å sikre samsvar med standarder.

 • Forbedring: Identifisere og implementere forbedringer i prosesser og produkter.

 • Dokumentasjon: Opprettholde nøyaktige opptegnelser av kvalitetsprosedyrer og resultater.

Hva er QA (Quality Assurance)?

Quality Assurance (QA) er en systematisk prosess for å sikre at produkter og tjenester oppfyller spesifiserte krav til kvalitet. QA fokuserer på forebygging av feil gjennom planlegging, prosesskontroll og kontinuerlig forbedring.

Hovedkomponenter i QA

 • Planlegging: Utvikling av kvalitetsstandarder og prosedyrer.

 • Kontroll: Overvåking og måling av prosesser for å sikre samsvar med standarder.

 • Forbedring: Identifisere og implementere forbedringer i prosesser og produkter.

 • Dokumentasjon: Opprettholde nøyaktige opptegnelser av kvalitetsprosedyrer og resultater.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Utforsk QA og dets rolle i å sikre produktkvalitet og kundetilfredshet

Viktigheten av QA

 • Kundetilfredshet: Sikrer at produkter og tjenester oppfyller eller overgår kundens forventninger.

 • Feilforebygging: Reduserer antall feil og mangler i produkter.

 • Kostnadsbesparelser: Forhindrer kostbare omarbeidinger og garantikrav.

 • Konkurransefortrinn: Øker selskapets omdømme for kvalitet og pålitelighet.

Eksempler på QA-metoder

 • ISO 9001: En internasjonal standard for kvalitetsstyring.

 • Six Sigma: En metode som bruker statistiske verktøy for å forbedre kvaliteten.

 • TQM (Total Quality Management): En helhetlig tilnærming til kvalitetsforbedring som involverer hele organisasjonen.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

QA (Quality Assurance)

Drifti forklarer