Drifti forklarer

Personopplysningloven

Personopplysningloven

Forstå personopplysningsloven og dens betydning for personvern og datasikkerhet

Hva er personopplysningsloven?

Personopplysningsloven er en norsk lov som regulerer hvordan personopplysninger skal behandles for å sikre personvern og datasikkerhet. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR) og setter krav til hvordan personopplysninger skal samles inn, lagres, brukes og beskyttes.

Viktige aspekter ved personopplysningsloven

Noen sentrale elementer i personopplysningsloven inkluderer:

 • Samtykke: Personopplysninger kan bare behandles hvis den registrerte har gitt sitt samtykke.

 • Formålsbegrensning: Opplysninger skal bare brukes til det formålet de ble samlet inn for.

 • Dataminimering: Kun nødvendige opplysninger skal samles inn og behandles.

 • Rettigheter: Registrerte har rett til innsyn, korrigering og sletting av sine opplysninger.

 • Sikkerhet: Opplysningene skal beskyttes mot uautorisert tilgang og datainnbrudd.

Hva er personopplysningsloven?

Personopplysningsloven er en norsk lov som regulerer hvordan personopplysninger skal behandles for å sikre personvern og datasikkerhet. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR) og setter krav til hvordan personopplysninger skal samles inn, lagres, brukes og beskyttes.

Viktige aspekter ved personopplysningsloven

Noen sentrale elementer i personopplysningsloven inkluderer:

 • Samtykke: Personopplysninger kan bare behandles hvis den registrerte har gitt sitt samtykke.

 • Formålsbegrensning: Opplysninger skal bare brukes til det formålet de ble samlet inn for.

 • Dataminimering: Kun nødvendige opplysninger skal samles inn og behandles.

 • Rettigheter: Registrerte har rett til innsyn, korrigering og sletting av sine opplysninger.

 • Sikkerhet: Opplysningene skal beskyttes mot uautorisert tilgang og datainnbrudd.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå personopplysningsloven og dens betydning for personvern og datasikkerhet

Hvordan overholde personopplysningsloven

For å overholde personopplysningsloven bør organisasjoner:

 • Kartlegge data: Identifisere hvilke personopplysninger de samler inn og hvordan de brukes.

 • Sikre samtykke: Sørge for at alle opplysninger behandles med gyldig samtykke.

 • Implementere sikkerhetstiltak: Beskytte data mot uautorisert tilgang og lekkasjer.

 • Oppdatere rutiner: Sørge for at ansatte er opplært i personvern og datasikkerhet.

 • Vurdere risiko: Gjennomføre risikovurderinger for å identifisere og håndtere potensielle trusler.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Personopplysningloven

Drifti forklarer