Drifti forklarer

Norsk Akkreditering

Lær mer om norsk akkreditering og dens rolle i å sikre kvalitet og tillit

Lær mer om norsk akkreditering og dens rolle i å sikre kvalitet og tillit

Hva er Norsk akkreditering?

Norsk akkreditering er Norges nasjonale akkrediteringsorgan, ansvarlig for å vurdere og godkjenne organisasjoner som utfører sertifisering, inspeksjon, prøving og kalibrering. Akkreditering sikrer at disse organisasjonene oppfyller internasjonale standarder for kvalitet og kompetanse.

Rolle og funksjon til Norsk akkreditering

Norsk akkreditering har flere viktige funksjoner:

 • Evaluering: Vurderer om organisasjoner oppfyller relevante standarder.

 • Godkjenning: Gir formell akkreditering til organisasjoner som oppfyller kravene.

 • Overvåking: Kontrollerer regelmessig at akkrediterte organisasjoner opprettholder standardene.

 • Veiledning: Gir veiledning og støtte til organisasjoner om akkrediteringsprosessen.

Hva er Norsk akkreditering?

Norsk akkreditering er Norges nasjonale akkrediteringsorgan, ansvarlig for å vurdere og godkjenne organisasjoner som utfører sertifisering, inspeksjon, prøving og kalibrering. Akkreditering sikrer at disse organisasjonene oppfyller internasjonale standarder for kvalitet og kompetanse.

Rolle og funksjon til Norsk akkreditering

Norsk akkreditering har flere viktige funksjoner:

 • Evaluering: Vurderer om organisasjoner oppfyller relevante standarder.

 • Godkjenning: Gir formell akkreditering til organisasjoner som oppfyller kravene.

 • Overvåking: Kontrollerer regelmessig at akkrediterte organisasjoner opprettholder standardene.

 • Veiledning: Gir veiledning og støtte til organisasjoner om akkrediteringsprosessen.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær mer om norsk akkreditering og dens rolle i å sikre kvalitet og tillit

Fordeler med akkreditering

Akkreditering gir flere fordeler:

 • Tillit: Gir kunder og interessenter tillit til at tjenester og produkter oppfyller høye standarder.

 • Konkurransefortrinn: Akkrediterte organisasjoner kan skille seg ut i markedet.

 • Kvalitetsforbedring: Sikrer kontinuerlig forbedring av prosesser og tjenester.

 • Regulatorisk samsvar: Hjelper organisasjoner med å overholde nasjonale og internasjonale forskrifter.


Vil du lese mer om norsk akkreditering, burde du sjekke ut disse relevante artiklene her:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Norsk Akkreditering

Drifti forklarer