Drifti forklarer

Løsemidler

Lær om løsemidler, deres bruk og, sikker håndtering

Lær om løsemidler, deres bruk og, sikker håndtering

Hva er løsemidler?

Løsemidler er væsker som brukes til å løse opp eller fortynne andre stoffer uten å endre deres kjemiske egenskaper. De er vanlige i industrien, særlig i produksjon av maling, lakk, rengjøringsmidler, og i kjemiske prosesser.

Typer løsemidler

Løsemidler kan klassifiseres i flere typer:

 • Organiske løsemidler: Inkluderer alkohol, aceton, og bensin.

 • Uorganiske løsemidler: Inkluderer vann og ammoniakk.

 • Flyktige løsemidler: Fordamper lett ved romtemperatur, som eter.

 • Ikke-flyktige løsemidler: Har lav fordampningsrate, som glykoler.

Hva er løsemidler?

Løsemidler er væsker som brukes til å løse opp eller fortynne andre stoffer uten å endre deres kjemiske egenskaper. De er vanlige i industrien, særlig i produksjon av maling, lakk, rengjøringsmidler, og i kjemiske prosesser.

Typer løsemidler

Løsemidler kan klassifiseres i flere typer:

 • Organiske løsemidler: Inkluderer alkohol, aceton, og bensin.

 • Uorganiske løsemidler: Inkluderer vann og ammoniakk.

 • Flyktige løsemidler: Fordamper lett ved romtemperatur, som eter.

 • Ikke-flyktige løsemidler: Har lav fordampningsrate, som glykoler.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær om løsemidler, deres bruk og, sikker håndtering

Bruk av løsemidler

Løsemidler brukes i en rekke applikasjoner:

 • Maling og lakk: Brukes til å fortynne og påføre maling og lakk.

 • Rengjøring: Brukes til å fjerne fett, olje og andre forurensninger.

 • Kjemisk syntese: Brukes som reaksjonsmedier i kjemiske prosesser.

Sikker håndtering av løsemidler

Sikker håndtering av løsemidler er viktig for å unngå helse- og miljøskader:

 • Ventilasjon: Bruk god ventilasjon for å unngå innånding av skadelige damper.

 • Verneutstyr: Bruk hansker, vernebriller og masker.

 • Lagring: Oppbevar løsemidler i tette beholdere på godt ventilerte steder.

 • Avfallshåndtering: Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av løsemidler.

Ønsker du lære mer om løsemidler, burde du sjekke ut flere relevante artikler her:


Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Løsemidler

Drifti forklarer