Drifti forklarer

Lean

Lær om Lean, en metodikk for å forbedre effektivitet og redusere sløsing i virksomheter

Lær om Lean, en metodikk for å forbedre effektivitet og redusere sløsing i virksomheter

Hva er Lean?

Lean er en metodikk som fokuserer på å maksimere verdiskaping for kunden samtidig som man reduserer sløsing. Opprinnelig utviklet av Toyota, har Lean blitt en populær tilnærming innen produksjon, tjenesteyting og andre sektorer for å forbedre prosesser og øke effektiviteten.

Prinsipper for Lean

Lean bygger på flere grunnleggende prinsipper:

 • Verdiskaping: Fokus på aktiviteter som gir verdi for kunden.

 • Eliminering av sløsing: Identifisere og fjerne aktiviteter som ikke skaper verdi.

 • Kontinuerlig forbedring: Stadig forbedre prosesser og produkter.

 • Involvering av ansatte: Engasjere alle nivåer av organisasjonen i forbedringsarbeidet.

 • Just-in-Time: Produsere bare det som trengs, når det trengs.

Hva er Lean?

Lean er en metodikk som fokuserer på å maksimere verdiskaping for kunden samtidig som man reduserer sløsing. Opprinnelig utviklet av Toyota, har Lean blitt en populær tilnærming innen produksjon, tjenesteyting og andre sektorer for å forbedre prosesser og øke effektiviteten.

Prinsipper for Lean

Lean bygger på flere grunnleggende prinsipper:

 • Verdiskaping: Fokus på aktiviteter som gir verdi for kunden.

 • Eliminering av sløsing: Identifisere og fjerne aktiviteter som ikke skaper verdi.

 • Kontinuerlig forbedring: Stadig forbedre prosesser og produkter.

 • Involvering av ansatte: Engasjere alle nivåer av organisasjonen i forbedringsarbeidet.

 • Just-in-Time: Produsere bare det som trengs, når det trengs.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær om Lean, en metodikk for å forbedre effektivitet og redusere sløsing i virksomheter

Verktøy og teknikker i Lean

Lean bruker flere verktøy og teknikker for å forbedre prosesser:

 • 5S: En metode for å organisere og forbedre arbeidsplassen (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain).

 • Kaizen: Kontinuerlige, små forbedringer involverer hele organisasjonen.

 • Value Stream Mapping: Kartlegging av alle trinn i en prosess for å identifisere sløsing.

 • Kanban: Visuell styring av arbeidsflyt for å forbedre produksjonsprosesser.

Fordeler med Lean

Implementering av Lean gir flere fordeler:

 • Økt effektivitet: Forbedrer prosesser og reduserer sløsing.

 • Høyere kvalitet: Fokus på verdiskaping gir bedre produkter og tjenester.

 • Reduserte kostnader: Optimalisering av ressurser og prosesser minimerer kostnader.

 • Økt medarbeidertilfredshet: Involvering og ansvar fører til et bedre arbeidsmiljø.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Lean

Drifti forklarer