Drifti forklarer

Kvalitetssikringsrutine

Kvalitetssikringsrutine

Forstå betydningen av kvalitetssikringsrutiner for kontinuerlig forbedring

Hva er kvalitetssikringsrutine?

Kvalitetssikringsrutine er de gjentatte prosessene og aktivitetene som utføres for å sikre at kvalitetsstandarder opprettholdes. Disse rutinene er en del av det overordnede kvalitetssikringssystemet.

Eksempler på kvalitetssikringsrutiner

Noen vanlige kvalitetssikringsrutiner inkluderer:

 • Regelmessige inspeksjoner: Gjennomføre jevnlige kontroller for å sikre at produkter og prosesser oppfyller kvalitetskrav.

 • Kalibrering av utstyr: Sikre at alt måleutstyr er nøyaktig og pålitelig.

 • Dokumentasjon: Føre nøyaktige registre over alle kvalitetsrelaterte aktiviteter.

 • Opplæring: Sørge for at ansatte har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å opprettholde kvalitet.

Hva er kvalitetssikringsrutine?

Kvalitetssikringsrutine er de gjentatte prosessene og aktivitetene som utføres for å sikre at kvalitetsstandarder opprettholdes. Disse rutinene er en del av det overordnede kvalitetssikringssystemet.

Eksempler på kvalitetssikringsrutiner

Noen vanlige kvalitetssikringsrutiner inkluderer:

 • Regelmessige inspeksjoner: Gjennomføre jevnlige kontroller for å sikre at produkter og prosesser oppfyller kvalitetskrav.

 • Kalibrering av utstyr: Sikre at alt måleutstyr er nøyaktig og pålitelig.

 • Dokumentasjon: Føre nøyaktige registre over alle kvalitetsrelaterte aktiviteter.

 • Opplæring: Sørge for at ansatte har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å opprettholde kvalitet.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå betydningen av kvalitetssikringsrutiner for kontinuerlig forbedring

Viktigheten av kvalitetssikringsrutiner

Implementering av kvalitetssikringsrutiner er viktig for å:

 • Opprettholde konsistens: Sikre at produkter og tjenester alltid oppfyller kvalitetsstandarder.

 • Forbedre pålitelighet: Bygge tillit hos kunder og interessenter ved å levere pålitelige produkter.

 • Støtte kontinuerlig forbedring: Identifisere områder for forbedring og implementere nødvendige endringer.
Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetssikringsrutine

Drifti forklarer