Drifti forklarer

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Lær om kvalitetssikring og dens rolle i å sikre høy produktkvalitet

Hva er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en proaktiv prosess som fokuserer på å forhindre feil i produkter og prosesser. Det innebærer å etablere systemer og prosedyrer som sikrer at kvalitetskrav oppfylles.

Komponenter i kvalitetssikring

Kvalitetssikring består av flere komponenter:

 • Planlegging: Definere kvalitetsmål og utarbeide planer for å oppnå dem.

 • Implementering: Innføre prosedyrer og verktøy for å sikre kvalitet.

 • Overvåking: Kontinuerlig overvåke prosesser for å sikre at de fungerer som planlagt.

 • Revisjon: Regelmessig gjennomgå og forbedre kvalitetssystemer.

Hva er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en proaktiv prosess som fokuserer på å forhindre feil i produkter og prosesser. Det innebærer å etablere systemer og prosedyrer som sikrer at kvalitetskrav oppfylles.

Komponenter i kvalitetssikring

Kvalitetssikring består av flere komponenter:

 • Planlegging: Definere kvalitetsmål og utarbeide planer for å oppnå dem.

 • Implementering: Innføre prosedyrer og verktøy for å sikre kvalitet.

 • Overvåking: Kontinuerlig overvåke prosesser for å sikre at de fungerer som planlagt.

 • Revisjon: Regelmessig gjennomgå og forbedre kvalitetssystemer.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær om kvalitetssikring og dens rolle i å sikre høy produktkvalitet

Fordeler med kvalitetssikring

Kvalitetssikring gir flere fordeler:

 • Forebygging av feil: Reduserer risikoen for kvalitetsproblemer.

 • Økt tillit: Gir kunder tillit til at produkter og tjenester vil oppfylle deres forventninger.

 • Effektivitet: Forbedrer effektiviteten ved å standardisere prosesser.
Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetssikring

Drifti forklarer