Drifti forklarer

Kvalitetsfeilkostnad

Kvalitetsfeilkostnad

Lær om kvalitetsfeilkostnader og hvordan de kan påvirke en bedrift

Hva er kvalitetsfeilkostnad?

Kvalitetsfeilkostnad refererer til kostnadene forbundet med å rette opp feil og mangler i produkter eller tjenester. Dette inkluderer både interne kostnader (f.eks. omarbeiding) og eksterne kostnader (f.eks. kundeklager og returer).

Typer av kvalitetsfeilkostnader

Kvalitetsfeilkostnader kan deles inn i flere kategorier:

 • Forebyggingskostnader: Kostnader for å forhindre kvalitetsproblemer, som opplæring og prosessforbedring.

 • Vurderingskostnader: Kostnader for å inspisere og teste produkter for å sikre at de oppfyller kvalitetskrav.

 • Intern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget før levering til kunden, som omarbeiding.

 • Ekstern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget etter levering til kunden, som returer og garantikrav.

Hva er kvalitetsfeilkostnad?

Kvalitetsfeilkostnad refererer til kostnadene forbundet med å rette opp feil og mangler i produkter eller tjenester. Dette inkluderer både interne kostnader (f.eks. omarbeiding) og eksterne kostnader (f.eks. kundeklager og returer).

Typer av kvalitetsfeilkostnader

Kvalitetsfeilkostnader kan deles inn i flere kategorier:

 • Forebyggingskostnader: Kostnader for å forhindre kvalitetsproblemer, som opplæring og prosessforbedring.

 • Vurderingskostnader: Kostnader for å inspisere og teste produkter for å sikre at de oppfyller kvalitetskrav.

 • Intern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget før levering til kunden, som omarbeiding.

 • Ekstern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget etter levering til kunden, som returer og garantikrav.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Lær om kvalitetsfeilkostnader og hvordan de kan påvirke en bedrift

Redusere kvalitetsfeilkostnader

For å redusere kvalitetsfeilkostnader bør bedrifter fokusere på:

 • Forebygging: Investere i opplæring og prosessforbedring for å forhindre feil.

 • Tidlig deteksjon: Implementere effektive vurderingsprosesser for å oppdage feil tidlig.

 • Kontinuerlig forbedring: Bruke kvalitetsdata til å kontinuerlig forbedre prosesser og produkter.Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetsfeilkostnad

Drifti forklarer