Drifti forklarer

Forskuddskatt

Forskuddskatt

En praktisk veiledning

Forskuddsskatt er en viktig del av det norske skattesystemet, og for alle bedrifter er det avgjørende å ha en god forståelse av hvordan den fungerer. I denne guiden vil vi gi deg en detaljert oversikt over forskuddsskatt, inkludert hva den er, hvem som må betale den, hvordan den beregnes, betalingsfrister og tips for å redusere den.

Hva er forskuddsskatt?

Forskuddsskatt er en skatt som betales i løpet av inntektsåret for å dekke den skatten du skylder på inntektene du har hatt i løpet av året. Den fungerer som en forskuddsbetaling av din årlige skatteberegning.

Hvem må betale forskuddsskatt?

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og har skatteplikt i Norge, må betale forskuddsskatt. Dette gjelder også bedrifter som har andre inntekter som det ikke trekkes skatt fra direkte, for eksempel høye renteinntekter eller aksjegevinster.

Hvordan beregnes forskuddsskatt?

Skatteetaten beregner forskuddsskatt basert på følgende:

 • Forrige års overskudd: Din forskuddsskatt for inneværende år beregnes vanligvis basert på overskuddet du oppnådde i forrige år.

 • Opplysninger fra virksomheten: Du kan også sende inn oppdaterte opplysninger om din virksomhet til Skatteetaten, som kan påvirke beregningen av forskuddsskatten.

Forskuddsskatt er en viktig del av det norske skattesystemet, og for alle bedrifter er det avgjørende å ha en god forståelse av hvordan den fungerer. I denne guiden vil vi gi deg en detaljert oversikt over forskuddsskatt, inkludert hva den er, hvem som må betale den, hvordan den beregnes, betalingsfrister og tips for å redusere den.

Hva er forskuddsskatt?

Forskuddsskatt er en skatt som betales i løpet av inntektsåret for å dekke den skatten du skylder på inntektene du har hatt i løpet av året. Den fungerer som en forskuddsbetaling av din årlige skatteberegning.

Hvem må betale forskuddsskatt?

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og har skatteplikt i Norge, må betale forskuddsskatt. Dette gjelder også bedrifter som har andre inntekter som det ikke trekkes skatt fra direkte, for eksempel høye renteinntekter eller aksjegevinster.

Hvordan beregnes forskuddsskatt?

Skatteetaten beregner forskuddsskatt basert på følgende:

 • Forrige års overskudd: Din forskuddsskatt for inneværende år beregnes vanligvis basert på overskuddet du oppnådde i forrige år.

 • Opplysninger fra virksomheten: Du kan også sende inn oppdaterte opplysninger om din virksomhet til Skatteetaten, som kan påvirke beregningen av forskuddsskatten.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

En praktisk veiledning

Hvordan betales forskuddsskatt?

Forskuddsskatt betales i fire terminer:

 • 15. mars

 • 15. juni

 • 15. september

 • 15. desember

Du kan betale forskuddsskatt via Altinn eller bankgiro. Det er viktig å betale i tide for å unngå forsinkelsesgebyr og renter.

Hva kan bedrifter gjøre for å redusere forskuddsskatten?

Det er flere ting bedrifter kan gjøre for å redusere forskuddsskatten:

 • Sørg for å ha et riktig skattegrunnlag: Dette betyr at du må trekke fra alle fradragsberettigede kostnader fra inntektene dine. Dokumentér alle utgifter nøye for å kunne underbygge fradragene dine.

 • Betal skatt på lønn: Bedrifter med ansatte kan velge å betale skatt på lønn. Dette kan være en måte å redusere forskuddsskatten på, men det er viktig å vurdere fordeler og ulemper nøye.

 • Søk om endring av forskuddsskatten: Du kan søke om endring av forskuddsskatten hvis du forventer at inntektene dine blir lavere eller høyere enn forrige år.

Viktige ressurser for bedrifter:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Forskuddskatt

Drifti forklarer