Drifti forklarer

Driftsresultat

Driftsresultat

Barometeret for Din Bedrifts Økonomiske Helse

Hva er driftsresultat?

Driftsresultat er bedriftens driftsinntekter minus driftskostnader. For deg betyr dette:

Driftsinntekter:
 • Salg av varer og tjenester

 • Andre driftsrelaterte inntekter

Driftskostnader:
 • Varekostnader

 • Lønn og sosiale utgifter

 • Husleie og driftskostnader

 • Markedsføringskostnader

 • Administrasjonskostnader

 • Andre driftskostnader

Hvordan beregnes driftsresultat?
Driftsresultat beregnes ved å:

Driftsresultat = Driftsinntekter - Driftskostnader

Hva er driftsresultat?

Driftsresultat er bedriftens driftsinntekter minus driftskostnader. For deg betyr dette:

Driftsinntekter:
 • Salg av varer og tjenester

 • Andre driftsrelaterte inntekter

Driftskostnader:
 • Varekostnader

 • Lønn og sosiale utgifter

 • Husleie og driftskostnader

 • Markedsføringskostnader

 • Administrasjonskostnader

 • Andre driftskostnader

Hvordan beregnes driftsresultat?
Driftsresultat beregnes ved å:

Driftsresultat = Driftsinntekter - Driftskostnader

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Barometeret for Din Bedrifts Økonomiske Helse

Hvorfor er driftsresultat viktig for bedrifter?
Driftsresultat er viktig fordi det:
 • Viser bedriftens lønnsomhet fra den ordinære driften.

 • Gir et bilde av bedriftens evne til å generere overskudd.

 • Kan brukes til å sammenligne bedriften med andre bedrifter i samme bransje.

 • Er et viktig nøkkeltall for investorer og långivere.

Hvordan kan bedrifter forbedre driftsresultatet?
Bedrifter kan forbedre driftsresultatet ved å:
 • Øke driftsinntektene:

  • Øke salget av varer og tjenester

  • Øke prisene på varer og tjenester

  • Finne nye kunder

 • Redusere driftskostnadene:

  • Forhandle frem bedre priser på varer og tjenester

  • Effektivisere driften

  • Finne alternative løsninger som er mer kostnadseffektive

Vil du lære mer om driftsresultat og dets betydning for bedriftens økonomi? Sjekk ut relaterte artikler og ressurser for mer innsikt:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Driftsresultat

Drifti forklarer