Drifti forklarer

Byggvareforordningen

Byggvareforordningen

Standarder og Sikkerhet i Byggematerialer

Hva er Byggvareforordningen?

Byggvareforordningen (BVF) er en forordning fra EU som fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Forordningen har som mål å sikre at byggevarer som omsettes i EØS-området er trygge og oppfyller gjeldende krav til ytelse.

Hva er hensikten med Byggvareforordningen?
Hensikten med Byggvareforordningen er å:
 • Sikre fri bevegelse av byggevarer i EØS-området.

 • Sikre et høyt nivå av sikkerhet og ytelse for byggevarer.

 • Verne forbrukerne mot utrygge og mangelfulle byggevarer.

Hva er Byggvareforordningen?

Byggvareforordningen (BVF) er en forordning fra EU som fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Forordningen har som mål å sikre at byggevarer som omsettes i EØS-området er trygge og oppfyller gjeldende krav til ytelse.

Hva er hensikten med Byggvareforordningen?
Hensikten med Byggvareforordningen er å:
 • Sikre fri bevegelse av byggevarer i EØS-området.

 • Sikre et høyt nivå av sikkerhet og ytelse for byggevarer.

 • Verne forbrukerne mot utrygge og mangelfulle byggevarer.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Standarder og Sikkerhet i Byggematerialer

Hva inneholder Byggvareforordningen?
Byggvareforordningen inneholder en rekke bestemmelser om:
 • CE-merking: Alle byggevarer som omsettes i EØS-området skal være CE-merket. CE-merket er en erklæring fra produsenten om at byggevaren oppfyller gjeldende krav til ytelse.

 • Ytelsesdeklarasjon: Produsenten av en byggevare skal utarbeide en ytelsesdeklarasjon for byggevaren. Ytelsesdeklarasjonen skal inneholde informasjon om byggevarens egenskaper og ytelse.

 • Teknisk dokumentasjon: Produsenten av en byggevare skal ha teknisk dokumentasjon som underbygger at byggevaren oppfyller gjeldende krav til ytelse.

 • Tilsyn: Markedstilsynsmyndighetene i EØS-landene skal føre tilsyn med at byggevarer som omsettes på markedet oppfyller gjeldende krav.

Hvordan kan man bruke byggvareforordningen?
Man kan bruke Byggvareforordningen for å:
 • Sørge for at det brukes byggevarer som er trygge og oppfyller gjeldende krav.

 • Finne informasjon om byggevarers egenskaper og ytelse.

 • Dokumentere at det blir brukt byggevarer som oppfyller gjeldende krav.


For dypere forståelse og ytterligere informasjon om Byggvareforordningen, ta en titt på relaterte artikler og ressurser:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggvareforordningen

Drifti forklarer