Drifti forklarer

Byggetillatelse

Byggetillatelse

Nøkkelen til ditt byggeventyr

Hva er en byggetillatelse?

En byggetillatelse er et offisielt dokument fra kommunen som gir deg tillatelse til å starte et byggeprosjekt. Den bekrefter at planene dine er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at du har tatt hensyn til sikkerhet, estetikk og miljø.

Når trenger du en byggetillatelse?
Du trenger vanligvis en byggetillatelse for:
  • Nybygg: Å bygge et nytt hus, en garasje, en hytte eller et annet bygg.

  • Tilbygg: Å bygge ut et eksisterende bygg, for eksempel å lage et nytt rom eller en ny etasje.

  • Endringer i fasaden: Å gjøre endringer i fasaden på et eksisterende bygg, for eksempel å bytte ut vinduer eller dører.

  • Oppgradering av bærende konstruksjoner: Å gjøre endringer i bærende konstruksjoner i et eksisterende bygg.

  • Riving av bygg: Å rive et eksisterende bygg.

Hva er en byggetillatelse?

En byggetillatelse er et offisielt dokument fra kommunen som gir deg tillatelse til å starte et byggeprosjekt. Den bekrefter at planene dine er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at du har tatt hensyn til sikkerhet, estetikk og miljø.

Når trenger du en byggetillatelse?
Du trenger vanligvis en byggetillatelse for:
  • Nybygg: Å bygge et nytt hus, en garasje, en hytte eller et annet bygg.

  • Tilbygg: Å bygge ut et eksisterende bygg, for eksempel å lage et nytt rom eller en ny etasje.

  • Endringer i fasaden: Å gjøre endringer i fasaden på et eksisterende bygg, for eksempel å bytte ut vinduer eller dører.

  • Oppgradering av bærende konstruksjoner: Å gjøre endringer i bærende konstruksjoner i et eksisterende bygg.

  • Riving av bygg: Å rive et eksisterende bygg.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Nøkkelen til ditt byggeventyr

Hvordan får du en byggetillatelse?

For å få en byggetillatelse må du sende inn en byggesøknad til kommunen. Byggesøknaden skal inneholde informasjon om deg og prosjektet ditt, tegninger og beskrivelser, og dokumentasjon.

Hvor lang tid tar det å få en byggetillatelse?

Kommunen har 12 uker på seg til å behandle en byggesøknad. I noen tilfeller kan det ta lengre tid, for eksempel hvis det er behov for mer informasjon eller hvis det er innsigelser til søknaden.

Hva koster det å få en byggetillatelse?

Gebyret for å få en byggetillatelse varierer fra kommune til kommune. Du kan finne informasjon om gebyrer på kommunens nettsider.

Husk: Det er viktig å søke om en byggetillatelse i god tid før du starter å bygge. Du kan lese mer om byggetillatelser på Direktoratet for byggkvalitets nettsider: https://www.dibk.no/.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggetillatelse

Drifti forklarer