Drifti forklarer

Byggesøknad

Byggesøknad

Din billett til drømmeprosjektet

Hva er en byggesøknad?

En byggesøknad er en søknad du må sende til kommunen for å få tillatelse til å bygge noe nytt, for eksempel et hus, en garasje eller en hytte. Det er viktig å sende inn en fullstendig og korrekt byggesøknad, slik at du slipper forsinkelser i byggeprosjektet ditt.

Hva skal en byggesøknad inneholde?
En byggesøknad skal inneholde følgende:
  • Informasjon om deg og prosjektet ditt: Navn, adresse, eiendomsnummer, beskrivelse av prosjektet.

  • Tegninger og beskrivelser: Situasjonsplan, fasadetegninger, snittegninger, plantegninger, beskrivelse av materialer og konstruksjoner.

  • Dokumentasjon: Naboliste, eventuelle dispensasjoner, firmaattest for ansvarlig søker og utførende entreprenør.

Hvordan sender du inn en byggesøknad?

Du kan sende inn en byggesøknad digitalt via kommunens nettsider eller manuelt ved å levere inn papirer på kommunens servicetorg.

Hva er en byggesøknad?

En byggesøknad er en søknad du må sende til kommunen for å få tillatelse til å bygge noe nytt, for eksempel et hus, en garasje eller en hytte. Det er viktig å sende inn en fullstendig og korrekt byggesøknad, slik at du slipper forsinkelser i byggeprosjektet ditt.

Hva skal en byggesøknad inneholde?
En byggesøknad skal inneholde følgende:
  • Informasjon om deg og prosjektet ditt: Navn, adresse, eiendomsnummer, beskrivelse av prosjektet.

  • Tegninger og beskrivelser: Situasjonsplan, fasadetegninger, snittegninger, plantegninger, beskrivelse av materialer og konstruksjoner.

  • Dokumentasjon: Naboliste, eventuelle dispensasjoner, firmaattest for ansvarlig søker og utførende entreprenør.

Hvordan sender du inn en byggesøknad?

Du kan sende inn en byggesøknad digitalt via kommunens nettsider eller manuelt ved å levere inn papirer på kommunens servicetorg.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Din billett til drømmeprosjektet

Hvor lang tid tar det å få svar på en byggesøknad?

Kommunen har 12 uker på seg til å behandle en byggesøknad. I noen tilfeller kan det ta lengre tid, for eksempel hvis det er behov for mer informasjon eller hvis det er innsigelser til søknaden.

Hva koster det å sende inn en byggesøknad?

Gebyret for å sende inn en byggesøknad varierer fra kommune til kommune. Du kan finne informasjon om gebyrer på kommunens nettsider.

Husk: Det er viktig å sende inn en byggesøknad i god tid før du starter å bygge. Du kan lese mer om byggesøknader på Direktoratet for byggkvalitets nettsider: https://www.dibk.no/.

Ekstra:

  • Husk å sjekke om du trenger dispensasjoner fra gjeldende lover og forskrifter.

  • Vær forberedt på at kommunen kan ha spørsmål til byggesøknaden din.

  • Det er lurt å ha en god dialog med kommunen underveis i byggesøknadsprosessen.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggesøknad

Drifti forklarer