Drifti forklarer

Avfallforskriften

Avfallforskriften

Navigering i Regler for Avfallshåndtering

Hva er Avfallforskriften?

Avfallforskriften er en forskrift som regulerer håndtering av avfall i Norge. Den fastsetter krav til:

 • Gjenvinning og behandling av avfall: For å sikre at avfall håndteres på en miljøvennlig måte.

 • Forebygging av avfall: For å redusere mengden avfall som produseres.

 • Håndtering av farlig avfall: For å beskytte mennesker og miljø mot farlige stoffer.

Hvem gjelder Avfallforskriften for?

Avfallforskriften gjelder for alle som produserer, transporterer, behandler eller gjenvinner avfall. Dette inkluderer:
 • Husholdninger

 • Bedrifter

 • Offentlige virksomheter

Hva er de viktigste kravene i Avfallforskriften?

De viktigste kravene i Avfallforskriften inkluderer:
 • Avfall skal sorteres: Avfall skal sorteres i ulike fraksjoner for å muliggjøre gjenvinning og behandling.

 • Farlig avfall skal håndteres separat: Farlig avfall skal håndteres på en måte som beskytter mennesker og miljø.

 • Avfall skal gjenvinnes eller behandles på en forsvarlig måte: Avfall skal ikke forurene eller skade mennesker og miljø.

Hva er Avfallforskriften?

Avfallforskriften er en forskrift som regulerer håndtering av avfall i Norge. Den fastsetter krav til:

 • Gjenvinning og behandling av avfall: For å sikre at avfall håndteres på en miljøvennlig måte.

 • Forebygging av avfall: For å redusere mengden avfall som produseres.

 • Håndtering av farlig avfall: For å beskytte mennesker og miljø mot farlige stoffer.

Hvem gjelder Avfallforskriften for?

Avfallforskriften gjelder for alle som produserer, transporterer, behandler eller gjenvinner avfall. Dette inkluderer:
 • Husholdninger

 • Bedrifter

 • Offentlige virksomheter

Hva er de viktigste kravene i Avfallforskriften?

De viktigste kravene i Avfallforskriften inkluderer:
 • Avfall skal sorteres: Avfall skal sorteres i ulike fraksjoner for å muliggjøre gjenvinning og behandling.

 • Farlig avfall skal håndteres separat: Farlig avfall skal håndteres på en måte som beskytter mennesker og miljø.

 • Avfall skal gjenvinnes eller behandles på en forsvarlig måte: Avfall skal ikke forurene eller skade mennesker og miljø.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Navigering i Regler for Avfallshåndtering

Hvorfor er Avfallforskriften viktig?

Avfallforskriften er viktig for å:
 • Beskytte mennesker og miljø mot avfall: Avfall kan inneholde farlige stoffer som kan forurense og skade mennesker og miljø.

 • Sikre en bærekraftig håndtering av avfall: Avfall kan gjenvinnes og brukes til nye produkter, noe som sparer ressurser og energi.

 • Redusere mengden avfall som produseres: Forebygging av avfall er den beste måten å beskytte mennesker og miljø på.

Ekstra:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Avfallforskriften

Drifti forklarer