Drifti forklarer

Ansvarlig Utførende

Ansvarlig Utførende

Rollen og Ansvaret i Byggeprosjekter

Hva er ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i et byggeprosjekt. De har ansvar for at arbeidet utføres i henhold til:

 • Prosjekteringen fra de ansvarlig prosjekterende

 • Krav og tillatelser etter plan- og bygningsloven

 • Teknisk forskrift (TEK10/TEK17)

 • Godkjente søknader

Hva er ansvaret til ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende har ansvar for:
 • Å lede og koordinere arbeidet på byggeplassen

 • Å sørge for at arbeidet utføres av fagkyndige og kvalifiserte personer

 • Å sørge for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 • Å sørge for at sikkerheten på byggeplassen ivaretas

 • Å melde fra om eventuelle avvik fra prosjekteringen eller gjeldende lover og forskrifter

 • Å føre tilsyn med arbeidet

 • Å sørge for at sluttresultatet er i samsvar med prosjekteringen og gjeldende krav

Hva er ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i et byggeprosjekt. De har ansvar for at arbeidet utføres i henhold til:

 • Prosjekteringen fra de ansvarlig prosjekterende

 • Krav og tillatelser etter plan- og bygningsloven

 • Teknisk forskrift (TEK10/TEK17)

 • Godkjente søknader

Hva er ansvaret til ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende har ansvar for:
 • Å lede og koordinere arbeidet på byggeplassen

 • Å sørge for at arbeidet utføres av fagkyndige og kvalifiserte personer

 • Å sørge for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 • Å sørge for at sikkerheten på byggeplassen ivaretas

 • Å melde fra om eventuelle avvik fra prosjekteringen eller gjeldende lover og forskrifter

 • Å føre tilsyn med arbeidet

 • Å sørge for at sluttresultatet er i samsvar med prosjekteringen og gjeldende krav

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Rollen og Ansvaret i Byggeprosjekter

Hvem kan være ansvarlig utførende?

Enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller andre juridiske personer kan være ansvarlig utførende. De må ha relevant kompetanse og erfaring for å kunne påta seg ansvaret.

Hvordan velge ansvarlig utførende?

Det er viktig å velge en ansvarlig utførende som har:

 • Relevant kompetanse og erfaring

 • Et godt rykte

 • En god HMS-kultur

 • En god forsikringsdekning


Ekstra:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Ansvarlig Utførende

Drifti forklarer