Drifti forklarer

A og B-Aksjer

A og B-Aksjer

Forstå Forskjellene og Investeringens Dynamikk

Hva er A & B aksjer?

A & B aksjer er to forskjellige typer aksjer som kan utstedes av et selskap. De har forskjellige rettigheter og plikter knyttet til seg.

A-aksjer:

 • Gir vanligvis full stemmerett på generalforsamlingen.

 • Gir vanligvis rett til utbytte i samsvar med eierandelen.

 • Kan ha andre fortrinnsrettigheter, for eksempel forrang ved emisjoner.

B-aksjer:

 • Gir vanligvis begrenset eller ingen stemmerett på generalforsamlingen.

 • Gir vanligvis rett til utbytte i samsvar med eierandelen.

 • Kan ha andre fordeler, for eksempel høyere utbytteandel eller forrang ved tilbakekjøp av aksjer.

Hva er A & B aksjer?

A & B aksjer er to forskjellige typer aksjer som kan utstedes av et selskap. De har forskjellige rettigheter og plikter knyttet til seg.

A-aksjer:

 • Gir vanligvis full stemmerett på generalforsamlingen.

 • Gir vanligvis rett til utbytte i samsvar med eierandelen.

 • Kan ha andre fortrinnsrettigheter, for eksempel forrang ved emisjoner.

B-aksjer:

 • Gir vanligvis begrenset eller ingen stemmerett på generalforsamlingen.

 • Gir vanligvis rett til utbytte i samsvar med eierandelen.

 • Kan ha andre fordeler, for eksempel høyere utbytteandel eller forrang ved tilbakekjøp av aksjer.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Forstå Forskjellene og Investeringens Dynamikk

Hvorfor bruker selskaper A & B aksjer?

Det er flere grunner til at selskaper bruker A & B aksjer:

 • For å sikre kontroll over selskapet: Ved å eie en majoritet av A-aksjene kan et selskap sikre at de har kontroll over generalforsamlingen og dermed over selskapets styring.

 • For å tiltrekke seg investorer: B-aksjer kan være attraktive for investorer som ønsker en høyere utbytteandel eller andre fordeler, selv om de har begrenset eller ingen stemmerett.

 • For å skape en mer fleksibel kapitalstruktur: Ved å bruke A & B aksjer kan selskaper skreddersy sin kapitalstruktur til sine spesifikke behov.

Hva er fordeler og ulemper med A & B aksjer?

Fordeler:

 • For A-aksjonærer: Sikrer kontroll over selskapet, gir full stemmerett.

 • For B-aksjonærer: Kan gi høyere utbytteandel eller andre fordeler.

 • For selskaper: Gir mer fleksibilitet i kapitalstrukturen, kan tiltrekke seg investorer.

Ulemper:

 • For A-aksjonærer: Kan ha lavere utbytteandel.

 • For B-aksjonærer: Har begrenset eller ingen stemmerett.

 • For selskaper: Kan føre til interessekonflikter mellom A- og B-aksjonærer.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

A og B-Aksjer

Drifti forklarer