Drifti forklarer

A-melding

Alt du Trenger å Vite om Rapportering av Arbeidsforhold

Alt du Trenger å Vite om Rapportering av Arbeidsforhold

Hva er en A-melding?

En A-melding er en månedlig rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB). A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Hvem skal levere A-melding?

Alle som har ansatte, uansett om det er utbetalt lønn eller ikke, må levere A-melding hver måned. Dette gjelder også for pensjonister og styremedlemmer som mottar utbytte.

Hvordan leveres A-melding?

A-meldingen kan sendes på to måter:

  • Direkte fra et økonomisystem med lønnsfunksjonalitet: De fleste moderne økonomisystemer har integrert A-melding.

  • Via Altinn: Du kan sende A-melding manuelt via Altinn sine nettsider.

Hva er en A-melding?

En A-melding er en månedlig rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB). A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Hvem skal levere A-melding?

Alle som har ansatte, uansett om det er utbetalt lønn eller ikke, må levere A-melding hver måned. Dette gjelder også for pensjonister og styremedlemmer som mottar utbytte.

Hvordan leveres A-melding?

A-meldingen kan sendes på to måter:

  • Direkte fra et økonomisystem med lønnsfunksjonalitet: De fleste moderne økonomisystemer har integrert A-melding.

  • Via Altinn: Du kan sende A-melding manuelt via Altinn sine nettsider.

Prøv Drifti i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager!

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Alt du Trenger å Vite om Rapportering av Arbeidsforhold

Frist for å levere A-melding:

A-meldingen skal leveres innen den 5. i hver måned.

Hva inneholder A-melding?

A-meldingen inneholder følgende informasjon:
  • Ansattes inntekt: Brutto- og nettolønn, feriepenger, overtidsbetaling, bonus og andre ytelser.

  • Arbeidsforhold: Stillingsprosent, ansettelsesdato, sluttdato, permisjoner og sykefravær.

  • Forskuddstrekk: Skattetrekk og andre trekk fra lønnen.

  • Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiveravgifter.

  • Finansskatt til virksomheten: Finansskatt på arbeidsgivers gjeld.

Hva brukes informasjonen i A-melding til?

NAV bruker informasjonen i A-melding til å behandle søknader om ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og dagpenger. Skatteetaten bruker informasjonen til å forhåndsutfylle skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret og skattekort. SSB bruker informasjonen til å lage statistikk om lønn, sysselsetting og sykefravær.

Konsekvenser av å ikke levere A-melding:

Hvis du ikke leverer A-melding eller leverer feilinformasjon, kan du få tvangsmulkt. Du kan også bli holdt ansvarlig for eventuelle feilutbetalinger av ytelser fra NAV.


For å lære mer om A-meldingen og dens betydning for din virksomhet, sjekk ut flere relaterte og eksterne ressurser:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

A-melding

Drifti forklarer