Drifti forklarer

X-Rapport

Forstå hva en X-rapport er og hvordan den brukes i detaljhandel og salg

Forstå hva en X-rapport er og hvordan den brukes i detaljhandel og salg

Hva er en X-rapport?

En X-rapport er en midlertidig rapport som genereres fra et kassasystem for å vise salgsdata opp til et bestemt tidspunkt i løpet av dagen. Den brukes til å kontrollere kassabeholdningen uten å avslutte dagen.

Innhold i en X-rapport

 • Totalt salg: Viser totalbeløpet av alle salgstransaksjoner.

 • Kontantbeholdning: Viser hvor mye kontanter som er i kassen.

 • Korttransaksjoner: Viser totale beløp for betalinger med kort.

 • Refusjoner: Viser beløpene for eventuelle refusjoner eller returer.

Hva er en X-rapport?

En X-rapport er en midlertidig rapport som genereres fra et kassasystem for å vise salgsdata opp til et bestemt tidspunkt i løpet av dagen. Den brukes til å kontrollere kassabeholdningen uten å avslutte dagen.

Innhold i en X-rapport

 • Totalt salg: Viser totalbeløpet av alle salgstransaksjoner.

 • Kontantbeholdning: Viser hvor mye kontanter som er i kassen.

 • Korttransaksjoner: Viser totale beløp for betalinger med kort.

 • Refusjoner: Viser beløpene for eventuelle refusjoner eller returer.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå hva en X-rapport er og hvordan den brukes i detaljhandel og salg

Bruksområder for X-rapport

 • Kassakontroll: Hjelper med å kontrollere at kassabeholdningen stemmer overens med salgstransaksjonene.

 • Skiftbytte: Brukes når det er bytte av skift for å sikre korrekt overlevering av kassen.

 • Daglig overvåking: Gir ledelsen innsikt i salgsaktiviteten i løpet av dagen uten å avslutte dagen.

Viktigheten av X-rapport

 • Nøyaktighet: Bidrar til å sikre at kassabeholdningen er korrekt og reduserer risikoen for svinn.

 • Oversikt: Gir en midlertidig oversikt over salget, noe som hjelper med daglig drift.

 • Kontroll: Hjelper med å oppdage og korrigere feil før dagsoppgjøret.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

X-Rapport

Drifti forklarer