Drifti forklarer

Utlegg

Forstå hva utlegg er og hvordan de håndteres i regnskap og forretningsdrift

Forstå hva utlegg er og hvordan de håndteres i regnskap og forretningsdrift

Hva er utlegg?

Utlegg refererer til kostnader som en ansatt eller person påtar seg på vegne av selskapet eller prosjektet. Disse kostnadene refunderes vanligvis av arbeidsgiveren.

Vanlige typer utlegg

 • Reisekostnader: Flybilletter, tog, hotell og måltider under forretningsreiser.

 • Kontorrekvisita: Kjøp av kontorrekvisita eller verktøy nødvendig for arbeidet.

 • Transport: Bruk av personlig kjøretøy for tjenestereiser.

 • Representasjonskostnader: Utgifter til kundemøter eller forretningsmiddager.

Hva er utlegg?

Utlegg refererer til kostnader som en ansatt eller person påtar seg på vegne av selskapet eller prosjektet. Disse kostnadene refunderes vanligvis av arbeidsgiveren.

Vanlige typer utlegg

 • Reisekostnader: Flybilletter, tog, hotell og måltider under forretningsreiser.

 • Kontorrekvisita: Kjøp av kontorrekvisita eller verktøy nødvendig for arbeidet.

 • Transport: Bruk av personlig kjøretøy for tjenestereiser.

 • Representasjonskostnader: Utgifter til kundemøter eller forretningsmiddager.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå hva utlegg er og hvordan de håndteres i regnskap og forretningsdrift

Hvordan håndtere utlegg

 • Kvitteringer: Samle og oppbevare kvitteringer for alle utlegg.

 • Utleggsskjema: Fyll ut et utleggsskjema med detaljer om kostnadene og formålet.

 • Godkjenning: Få utleggene godkjent av en overordnet eller regnskapsavdelingen.

 • Refusjon: Selskapet refunderer de godkjente kostnadene til den ansatte.

Viktigheten av riktig håndtering av utlegg

 • Regnskapsnøyaktighet: Sikrer korrekt regnskapsføring og reduserer risikoen for feil.

 • Skatteoverholdelse: Oppfyller skatteregler og forskrifter om fradrag og refusjon.

 • Medarbeidertilfredshet: Sørger for at ansatte får rask og nøyaktig refusjon for utlegg.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Utlegg

Drifti forklarer