Drifti forklarer

Uønskede hendelser

Lær hvordan du håndterer uønskede hendelser på arbeidsplassen

Lær hvordan du håndterer uønskede hendelser på arbeidsplassen

Hva er uønskede hendelser?

Uønskede hendelser er hendelser som kan føre til skade, ulykker, tap eller forstyrrelser i virksomhetens drift. Dette kan inkludere både nestenulykker og faktiske ulykker.

Typer uønskede hendelser

 • Arbeidsulykker: Skader eller ulykker som skjer på arbeidsplassen.

 • Nestenulykker: Hendelser som kunne ha ført til skade eller ulykker, men som ble unngått.

 • Sikkerhetsbrudd: Hendelser som bryter med sikkerhetsprotokoller eller rutiner.

 • Utslipp og forurensning: Utilsiktet utslipp av skadelige stoffer til miljøet.

Hva er uønskede hendelser?

Uønskede hendelser er hendelser som kan føre til skade, ulykker, tap eller forstyrrelser i virksomhetens drift. Dette kan inkludere både nestenulykker og faktiske ulykker.

Typer uønskede hendelser

 • Arbeidsulykker: Skader eller ulykker som skjer på arbeidsplassen.

 • Nestenulykker: Hendelser som kunne ha ført til skade eller ulykker, men som ble unngått.

 • Sikkerhetsbrudd: Hendelser som bryter med sikkerhetsprotokoller eller rutiner.

 • Utslipp og forurensning: Utilsiktet utslipp av skadelige stoffer til miljøet.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær hvordan du håndterer uønskede hendelser på arbeidsplassen

Hvordan håndtere uønskede hendelser

 • Rapportering: Alle uønskede hendelser skal rapporteres umiddelbart til relevante myndigheter og ledelse.

 • Undersøkelse: Utfør en grundig undersøkelse for å identifisere årsaken til hendelsen.

 • Dokumentasjon: Registrer alle detaljer om hendelsen og undersøkelsen.

 • Forebyggende tiltak: Implementer tiltak for å forhindre at lignende hendelser skjer i fremtiden.

 • Opplæring: Gjennomfør opplæring og bevisstgjøring blant ansatte om sikkerhetsprosedyrer og risikoer.

Viktigheten av å håndtere uønskede hendelser

 • Sikkerhet: Forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen og reduserer risikoen for fremtidige ulykker.

 • Overholdelse: Sikrer samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning.

 • Effektivitet: Reduserer forstyrrelser i driften og øker produktiviteten.

 • Arbeidsmiljø: Fremmer en kultur for sikkerhet og ansvarlighet blant ansatte.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Uønskede hendelser

Drifti forklarer