Drifti forklarer

Timesregistrering

Nøkkelen til Effektiv Arbeidstidsstyring

Nøkkelen til Effektiv Arbeidstidsstyring

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering er å lage en oversikt over antall timer man har jobbet. Dette kan gjøres av forskjellige grunner:

 • Lønnsutbetaling: For å sikre korrekt lønn for arbeidet som er utført, spesielt for de som jobber på timelønn.

 • Fakturering: For å kunne fakturere kunder for arbeidet som er utført, for eksempel for konsulenter eller frilansere.

 • Dokumentasjon: For å ha dokumentasjon på arbeidstid og overtidsarbeid, for eksempel ved revisjon eller kontroll fra myndighetene.

 • Planlegging og analyse: For å få innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, og for å planlegge og analysere arbeidsprosesser.

Hvordan kan man føre timeregistrering?

Det finnes forskjellige måter å føre timeregistrering på:

 • Manuell: Ved å bruke papir og blyant, eller et regneark som Excel.

 • Timeføringsapp: Det finnes mange apper for smarttelefoner som er laget for timeregistrering.

 • Prosjektstyringssystem: Noen prosjektstyringssystemer har innebygde funksjoner for timeregistrering.

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering er å lage en oversikt over antall timer man har jobbet. Dette kan gjøres av forskjellige grunner:

 • Lønnsutbetaling: For å sikre korrekt lønn for arbeidet som er utført, spesielt for de som jobber på timelønn.

 • Fakturering: For å kunne fakturere kunder for arbeidet som er utført, for eksempel for konsulenter eller frilansere.

 • Dokumentasjon: For å ha dokumentasjon på arbeidstid og overtidsarbeid, for eksempel ved revisjon eller kontroll fra myndighetene.

 • Planlegging og analyse: For å få innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, og for å planlegge og analysere arbeidsprosesser.

Hvordan kan man føre timeregistrering?

Det finnes forskjellige måter å føre timeregistrering på:

 • Manuell: Ved å bruke papir og blyant, eller et regneark som Excel.

 • Timeføringsapp: Det finnes mange apper for smarttelefoner som er laget for timeregistrering.

 • Prosjektstyringssystem: Noen prosjektstyringssystemer har innebygde funksjoner for timeregistrering.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Nøkkelen til Effektiv Arbeidstidsstyring

Hvilken metode som er best, avhenger av:

 • Størrelsen på bedriften: Små bedrifter trenger ofte ikke avanserte løsninger.

 • Behovet for detaljer: Noen bedrifter trenger mer detaljert timeregistrering enn andre.

 • Budsjett: Avanserte timeføringssystemer kan være kostbare.

Tips for god timeregistrering:

 • Vær nøyaktig: Det er viktig å registrere all arbeidstid korrekt.

 • Vær detaljert: Beskriv arbeidsoppgavene i stikkordsform.

 • Fyll ut timeregistreringen fortløpende: Ikke vent til slutten av uken eller måneden.

 • Få timeregistreringen godkjent: Få timeregistreringen godkjent av nærmeste leder eller overordnede.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Timesregistrering

Drifti forklarer