Drifti forklarer

Timelønn

Timelønn

Grunnlaget for Fleksibel og Rettferdig Betaling

Hva er timelønn?

Timelønn er den lønnen en arbeidstaker mottar per time. Det er en vanlig måte å fastsette lønn på, sammen med fast årslønn og månedslønn.
Hvordan regnes timelønn ut?
Timelønn kan beregnes ved å dele lønnen for en periode med antall timer man har jobbet i samme periode. Formelen er:

Timelønn = Total lønn for perioden / Antall timer jobbet i perioden

Eksempel:

En ansatt tjener 50 000 kroner en måned og har jobbet 150 timer i samme måned. Timelønnen blir da:

Timelønn = 50 000 kr / 150 timer = 333,33 kr/timen

Husk at:

  • Overtid, bonus, provisjon og lignende ordninger kan påvirke timelønnen. Disse må tas med i beregningen.

  • Skattefradrag, forsikringer og andre trekk er ikke inkludert i eksempelet. De vil redusere brutto timelønn til netto timelønn.

Hva er timelønn?

Timelønn er den lønnen en arbeidstaker mottar per time. Det er en vanlig måte å fastsette lønn på, sammen med fast årslønn og månedslønn.
Hvordan regnes timelønn ut?
Timelønn kan beregnes ved å dele lønnen for en periode med antall timer man har jobbet i samme periode. Formelen er:

Timelønn = Total lønn for perioden / Antall timer jobbet i perioden

Eksempel:

En ansatt tjener 50 000 kroner en måned og har jobbet 150 timer i samme måned. Timelønnen blir da:

Timelønn = 50 000 kr / 150 timer = 333,33 kr/timen

Husk at:

  • Overtid, bonus, provisjon og lignende ordninger kan påvirke timelønnen. Disse må tas med i beregningen.

  • Skattefradrag, forsikringer og andre trekk er ikke inkludert i eksempelet. De vil redusere brutto timelønn til netto timelønn.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Grunnlaget for Fleksibel og Rettferdig Betaling

Timeføring og timeregistreringssystem:

Korrekt utbetaling av timelønn krever nøyaktig timeføring. Et timeregistreringssystem kan være nyttig for å holde oversikt over arbeidstid og for å forenkle beregning av timelønn.

Fordeler med timelønn:
  • Fleksibilitet: Timelønn kan være et godt alternativ for arbeidstakere som ønsker fleksibilitet i arbeidstiden sin.

  • Enkel beregning: Beregning av timelønn er relativt enkel og grei.

  • Oversikt: Timelønn gir en god oversikt over hvor mye man tjener per time.

Ulemper med timelønn:
  • Usikkerhet: Timelønn kan gi usikkerhet om inntekten, da den kan variere fra måned til måned.

  • Lav forutsigbarhet: Timelønn kan gi lav forutsigbarhet for arbeidstakere.

Hvem har timelønn?

Timelønn er vanlig for deltidsansatte, frilansere og vikarer. Det kan også være aktuelt for fast ansatte i noen bransjer, for eksempel i servicebransjen.

Lovverk og tariffavtaler:

Lovverket og tariffavtaler kan ha bestemmelser om timelønn, for eksempel minstelønn og overtidsbetaling. Det er derfor viktig å være klar over relevant regelverk.

Vil du lese mer om timelønn? Her er noen flere relaterte ressurser:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Timelønn

Drifti forklarer