Drifti forklarer

Timeføring

Timeføring

Essensielt Verktøy for Nøyaktig Prosjektstyring

Hva er timeføring?

Timeføring er registrering av antall timer en person har jobbet. Dette danner grunnlaget for lønnsutbetaling og kan også gi verdifull innsikt i arbeidstid, prosjektkostnader og ressursbruk.

Hvorfor er timeføring viktig?

 • Lønnsutbetaling: Nøyaktige timeregistreringer sikrer at ansatte får korrekt lønn for arbeidet de har utført.

 • Fakturering: Bedrifter som fakturerer etter medgått tid, for eksempel konsulentfirmaer, er avhengige av presis timeføring for å kunne fakturere korrekt.

 • Prosjektkostnader: Timeføring hjelper bedrifter med å kalkulere prosjektkostnader og dermed sikre lønnsomhet.

 • Ressursbruk: Timeføring gir innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, noe som kan bidra til bedre ressursplanlegging og økt effektivitet.

 • Lovkrav: I noen bransjer er timeføring pålagt ved lov.

Hvordan kan man føre timer?

Det finnes flere måter å føre timer på:

 • Manuell: Registrering på papir eller i et enkelt regneark. Passer best for små virksomheter med enkle behov.

 • Timeføringsapp: Dedikerte apper for smarttelefoner gir mulighet for registrering på farten, ofte med GPS-funksjoner for å dokumentere hvor arbeidet utføres.

Prosjektstyringssystem: Omfattende programvarepakker hvor timeføring gjerne er en integrert funksjon. Håndterer også prosjektbudsjetter, ressursplanlegging, etc.

Hva er timeføring?

Timeføring er registrering av antall timer en person har jobbet. Dette danner grunnlaget for lønnsutbetaling og kan også gi verdifull innsikt i arbeidstid, prosjektkostnader og ressursbruk.

Hvorfor er timeføring viktig?

 • Lønnsutbetaling: Nøyaktige timeregistreringer sikrer at ansatte får korrekt lønn for arbeidet de har utført.

 • Fakturering: Bedrifter som fakturerer etter medgått tid, for eksempel konsulentfirmaer, er avhengige av presis timeføring for å kunne fakturere korrekt.

 • Prosjektkostnader: Timeføring hjelper bedrifter med å kalkulere prosjektkostnader og dermed sikre lønnsomhet.

 • Ressursbruk: Timeføring gir innsikt i hvordan bedriftens ressurser brukes, noe som kan bidra til bedre ressursplanlegging og økt effektivitet.

 • Lovkrav: I noen bransjer er timeføring pålagt ved lov.

Hvordan kan man føre timer?

Det finnes flere måter å føre timer på:

 • Manuell: Registrering på papir eller i et enkelt regneark. Passer best for små virksomheter med enkle behov.

 • Timeføringsapp: Dedikerte apper for smarttelefoner gir mulighet for registrering på farten, ofte med GPS-funksjoner for å dokumentere hvor arbeidet utføres.

Prosjektstyringssystem: Omfattende programvarepakker hvor timeføring gjerne er en integrert funksjon. Håndterer også prosjektbudsjetter, ressursplanlegging, etc.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Essensielt Verktøy for Nøyaktig Prosjektstyring

Hvilken metode som er best for deg, avhenger av:

 • Størrelsen på bedriften: Små bedrifter trenger ofte ikke avanserte løsninger.

 • Behovet for detaljer: Noen bedrifter trenger mer detaljert timeføring enn andre.

 • Budsjett: Avanserte programvarepakker kan være kostbare.

Tips for god timeføring:

 • Gjør det til en vane: Registrer timer fortløpende, ikke vent til slutten av dagen eller uken.

 • Vær detaljert: Beskriv arbeidsoppgavene i stikkordsform.

 • Koble timer til prosjekt: Dette er spesielt viktig der arbeidet faktureres til kunde.

 • Velg et system som passer din virksomhet: Små bedrifter trenger ikke avanserte løsninger.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Timeføring

Drifti forklarer