Drifti forklarer

Tilsyn

Sikring av Kvalitet og Overholdelse i Prosjekter

Sikring av Kvalitet og Overholdelse i Prosjekter

Hva er tilsyn?

En offentlig instans som ser etter at lov- og regelverk blir overholdt:

I denne betydningen er tilsyn en betegnelse på offentlige instanser som har ansvar for å kontrollere at virksomheter og enkeltpersoner følger gjeldende lover og regler.

Hvem utfører tilsyn?

Det er en rekke forskjellige offentlige instanser som utfører tilsyn, for eksempel:

  • Arbeidstilsynet: Fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir fulgt.

  • Mattilsynet: Fører tilsyn med at matloven blir fulgt.

  • Direktoratet for byggkvalitet: Fører tilsyn med at byggteknisk forskrift blir fulgt.

Skatteetaten: Fører tilsyn med at skatte- og avgiftsreglene blir fulgt.

Hva er tilsyn?

En offentlig instans som ser etter at lov- og regelverk blir overholdt:

I denne betydningen er tilsyn en betegnelse på offentlige instanser som har ansvar for å kontrollere at virksomheter og enkeltpersoner følger gjeldende lover og regler.

Hvem utfører tilsyn?

Det er en rekke forskjellige offentlige instanser som utfører tilsyn, for eksempel:

  • Arbeidstilsynet: Fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir fulgt.

  • Mattilsynet: Fører tilsyn med at matloven blir fulgt.

  • Direktoratet for byggkvalitet: Fører tilsyn med at byggteknisk forskrift blir fulgt.

Skatteetaten: Fører tilsyn med at skatte- og avgiftsreglene blir fulgt.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Sikring av Kvalitet og Overholdelse i Prosjekter

Hva kan tilsynsmyndighetene gjøre?

Tilsynsmyndighetene kan blant annet:

  • Gjennomføre tilsynsbesøk: Besøke virksomheter og enkeltpersoner for å se etter brudd på lov- og regelverk.

  • Kreve inn dokumentasjon: Kreve inn dokumentasjon fra virksomheter og enkeltpersoner for å kontrollere at de følger gjeldende lover og regler.

  • Gi pålegg: Gi pålegg om å rette opp brudd på lov- og regelverk.

Ilegge sanksjoner: Ilegge sanksjoner, for eksempel bøter eller tvangsmulkt, ved brudd på lov- og regelverk.

Ønsker du lese mer om tilsyn, sjekk ut flere relevante ressurser her:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Tilsyn

Drifti forklarer