Drifti forklarer

Tilbud

Tilbud

Navigerer Mulighetene for Suksessfull Handel

Hva er et tilbud?

Et tilbud er en erklæring fra en selger om å selge varer eller tjenester til en bestemt pris og på bestemte vilkår. Tilbudet er bindende for selgeren, og kunden kan akseptere det eller avslå det.

Hva skal et tilbud inneholde?

Et tilbud skal inneholde følgende informasjon:

  • Beskrivelse av varer eller tjenester: En detaljert beskrivelse av hva som tilbys.

  • Pris: Den totale prisen for varer eller tjenester, inkludert mva.

  • Leveringsbetingelser: Informasjon om når og hvordan varene eller tjenestene skal leveres.

  • Betalingsbetingelser: Informasjon om hvordan kunden skal betale for varene eller tjenestene.

  • Gyldighetsperiode: Hvor lenge tilbudet er gyldig.

Hva er et tilbud?

Et tilbud er en erklæring fra en selger om å selge varer eller tjenester til en bestemt pris og på bestemte vilkår. Tilbudet er bindende for selgeren, og kunden kan akseptere det eller avslå det.

Hva skal et tilbud inneholde?

Et tilbud skal inneholde følgende informasjon:

  • Beskrivelse av varer eller tjenester: En detaljert beskrivelse av hva som tilbys.

  • Pris: Den totale prisen for varer eller tjenester, inkludert mva.

  • Leveringsbetingelser: Informasjon om når og hvordan varene eller tjenestene skal leveres.

  • Betalingsbetingelser: Informasjon om hvordan kunden skal betale for varene eller tjenestene.

  • Gyldighetsperiode: Hvor lenge tilbudet er gyldig.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Navigerer Mulighetene for Suksessfull Handel

Hvordan aksepterer man et tilbud?

Et tilbud kan aksepteres muntlig eller skriftlig. Det er viktig å akseptere tilbudet innen gyldighetsperioden.

Hva skjer hvis man ikke aksepterer et tilbud?

Hvis man ikke aksepterer et tilbud, er man ikke forpliktet til å kjøpe varene eller tjenestene.

Eksempel:

En håndverker mottar et tilbud fra en leverandør av byggematerialer. Tilbudet inneholder informasjon om materialene, prisen, leveringsbetingelsene og betalingsbetingelsene. Håndverkeren kan akseptere tilbudet ved å sende en skriftlig bekreftelse til leverandøren.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Tilbud

Drifti forklarer