Drifti forklarer

Styringssystem

Utforsk betydning av styringssystemer

Utforsk betydning av styringssystemer

Hva er et styringssystem?

Et styringssystem er et rammeverk som hjelper bedrifter med å administrere sine prosesser og oppfylle sine mål. I byggebransjen kan dette omfatte kvalitetsstyring, miljøstyring og sikkerhetsstyring.

Typer styringssystemer

 • Kvalitetsstyringssystem (QMS): Fokus på å oppfylle kundens krav og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene.

 • Miljøstyringssystem (EMS): Fokus på å redusere miljøpåvirkningen og oppfylle miljølovgivningens krav.

 • Sikkerhetsstyringssystem (SMS): Fokus på å sikre arbeidsplassen og redusere risikoen for ulykker og skader.

Hva er et styringssystem?

Et styringssystem er et rammeverk som hjelper bedrifter med å administrere sine prosesser og oppfylle sine mål. I byggebransjen kan dette omfatte kvalitetsstyring, miljøstyring og sikkerhetsstyring.

Typer styringssystemer

 • Kvalitetsstyringssystem (QMS): Fokus på å oppfylle kundens krav og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene.

 • Miljøstyringssystem (EMS): Fokus på å redusere miljøpåvirkningen og oppfylle miljølovgivningens krav.

 • Sikkerhetsstyringssystem (SMS): Fokus på å sikre arbeidsplassen og redusere risikoen for ulykker og skader.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Utforsk betydning av styringssystemer

Fordeler med styringssystemer

 • Konsistens: Sikrer at prosesser utføres på en standardisert og effektiv måte.

 • Samsvar: Hjelper med å oppfylle lover og forskrifter.

 • Forbedring: Fremmer kontinuerlig forbedring av prosesser og resultater.

Implementering av styringssystemer

 • Planlegging: Definer mål og prosedyrer for styringssystemet.

 • Gjennomføring: Implementer systemet i organisasjonens daglige aktiviteter.

 • Evaluering: Overvåk og vurder systemets ytelse for å identifisere forbedringsmuligheter.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Styringssystem

Drifti forklarer