Drifti forklarer

Stoffkartotek

Sikre arbeidsplassen med et oppdatert stoffkartotek!

Sikre arbeidsplassen med et oppdatert stoffkartotek!

Hva er stoffkartotek?

Et stoffkartotek er en samling sikkerhetsdatablader (SDS) for farlige kjemikalier som brukes i en virksomhet. Kartet skal også inneholde informasjonstabeller over andre helsefarlige stoffer og biologiske helsefarlige stoffer.


Hvorfor er et stoffkartotek viktig?

Stoffbeholdning er viktig for:
 • Sørge for at ansatte har tilgang til informasjon om farlige materialer som brukes i arbeidet.

 • Hjelp arbeidere til å forstå risikoen forbundet med farlige materialer.

 • Gi arbeiderne informasjon om hvordan de kan beskytte seg mot farlige materialer.

 • Bidra til å forhindre ulykker og skader på arbeidsplassen.

Hva er stoffkartotek?

Et stoffkartotek er en samling sikkerhetsdatablader (SDS) for farlige kjemikalier som brukes i en virksomhet. Kartet skal også inneholde informasjonstabeller over andre helsefarlige stoffer og biologiske helsefarlige stoffer.


Hvorfor er et stoffkartotek viktig?

Stoffbeholdning er viktig for:
 • Sørge for at ansatte har tilgang til informasjon om farlige materialer som brukes i arbeidet.

 • Hjelp arbeidere til å forstå risikoen forbundet med farlige materialer.

 • Gi arbeiderne informasjon om hvordan de kan beskytte seg mot farlige materialer.

 • Bidra til å forhindre ulykker og skader på arbeidsplassen.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Sikre arbeidsplassen med et oppdatert stoffkartotek!

Hva skal en stoffkatalog inneholde?

Stoffindeksen må inneholde:
 • Sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som brukes i virksomheten.

 • Informasjonsblad om andre helsefarlige stoffer og biologiske helsefarlige stoffer.

 • Oversikt over lagringssteder for ulike stoffer.

 • En plan for hvordan man skal håndtere utslipp av farlige materialer.


Hvem er ansvarlig for stoffindeksering?

Arbeidsgiver er ansvarlig for å opprette og vedlikeholde stoffindeksen.

Hvor finner jeg mer informasjon om stoffkatalogen?


Du finner mer informasjon om stoffkatalogen på nettsidene til Arbeidstilsynet:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/stoffkartotek/

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Stoffkartotek

Drifti forklarer