Drifti forklarer

Stillas

Stillas

Forstå viktigheten av stillaser i byggeprojsekter og sikker bruk av dem

Hva er stillas?

Stillaser er midlertidige strukturer som brukes til å støtte arbeidere og materialer under bygging, reparasjon eller vedlikehold av bygninger. De gir en sikker arbeidsplattform på høyder.

Typer stillas

 • Fasadestillas: Brukes langs bygningens yttervegger.

 • Rullestillas: Flyttbare stillas som kan rulles til forskjellige steder på byggeplassen.

 • Modulstillas: Stillaser som kan settes sammen i forskjellige konfigurasjoner.

Hva er stillas?

Stillaser er midlertidige strukturer som brukes til å støtte arbeidere og materialer under bygging, reparasjon eller vedlikehold av bygninger. De gir en sikker arbeidsplattform på høyder.

Typer stillas

 • Fasadestillas: Brukes langs bygningens yttervegger.

 • Rullestillas: Flyttbare stillas som kan rulles til forskjellige steder på byggeplassen.

 • Modulstillas: Stillaser som kan settes sammen i forskjellige konfigurasjoner.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå viktigheten av stillaser i byggeprojsekter og sikker bruk av dem

Viktigheten av stillas

 • Sikkerhet: Gir en trygg arbeidsplattform for arbeidere på høyder.

 • Effektivitet: Gjør det enklere å utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige steder.

 • Kvalitet: Sørger for at arbeidet utføres på en jevn og stabil overflate.

Sikker bruk av stillas

 • Montering: Sørg for at stillaset monteres av kvalifisert personell.

 • Kontroll: Utfør regelmessige inspeksjoner for å sikre at stillaset er stabilt og trygt.

 • Bruk: Følg alle sikkerhetsprosedyrer og bruk nødvendig verneutstyr.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Stillas

Drifti forklarer