Drifti forklarer

Sjekkliste

Maksimer produktiviteten din med sjekklister

Maksimer produktiviteten din med sjekklister

Hva er en sjekkliste?

En sjekkliste er en liste over oppgaver eller punkter som skal gjennomføres eller kontrolleres. Sjekklister brukes for å sikre at ingenting blir glemt eller oversett, og at alle nødvendige oppgaver blir utført på en korrekt måte.

Sjekklister i byggebransjen:

Sjekklister er et viktig verktøy for kvalitetssikring og HMS (helse, miljø og sikkerhet) i byggebransjen. De brukes for å sikre at:
 • Alle nødvendige oppgaver blir utført i henhold til standarder og retningslinjer.

 • Arbeidet er av høy kvalitet.

 • Risikoen for feil og mangler reduseres.

 • Sikkerhetsprosedyrer følges.

 • Arbeidet blir utført på en effektiv måte.

 • Alt arbeid blir dokumentert på en grundig og systematisk måte.

Hva er en sjekkliste?

En sjekkliste er en liste over oppgaver eller punkter som skal gjennomføres eller kontrolleres. Sjekklister brukes for å sikre at ingenting blir glemt eller oversett, og at alle nødvendige oppgaver blir utført på en korrekt måte.

Sjekklister i byggebransjen:

Sjekklister er et viktig verktøy for kvalitetssikring og HMS (helse, miljø og sikkerhet) i byggebransjen. De brukes for å sikre at:
 • Alle nødvendige oppgaver blir utført i henhold til standarder og retningslinjer.

 • Arbeidet er av høy kvalitet.

 • Risikoen for feil og mangler reduseres.

 • Sikkerhetsprosedyrer følges.

 • Arbeidet blir utført på en effektiv måte.

 • Alt arbeid blir dokumentert på en grundig og systematisk måte.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Maksimer produktiviteten din med sjekklister

Typer sjekklister:

Sjekklister kan være generelle eller spesifikke for ulike oppgaver eller faser av et byggeprosjekt. Noen vanlige typer sjekklister i byggebransjen inkluderer:
 • Før-arbeidsstart-sjekkliste: Denne sjekkliste brukes for å sikre at alt er klart for å starte arbeidet, for eksempel at nødvendige tillatelser er innhentet, at materialer og utstyr er tilgjengelig, og at arbeidstakere har riktig opplæring og verneutstyr.

 • Sikkerhetssjekkliste: Denne sjekkliste brukes for å sikre at alle sikkerhetsprosedyrer følges, for eksempel at arbeidsstedet er sikret, at verneutstyr brukes, og at brann- og evakueringsprosedyrer er kjent.

 • Kvalitetskontroll-sjekkliste: Denne sjekkliste brukes for å kontrollere at arbeidet er utført i henhold til standarder og retningslinjer, for eksempel at materialer og utstyr er av riktig kvalitet, at arbeidet er utført fagmessig, og at det ikke er feil eller mangler.

Digitale sjekklister:

I dag bruker man ofte digitale sjekklister på mobilen for å gjennomføre sjekklister ute på byggeplass. Digitale sjekklister har flere fordeler, for eksempel:
 • De er enklere å bruke og oppdatere.

 • De kan deles enkelt med andre.

 • De kan integreres med andre systemer, for eksempel prosjektledelsessystemer.

Fordeler med sjekklister:

Sjekklister har mange fordeler, blant annet:
 • Sikrer kvalitet: Sjekklister kan hjelpe til med å sikre at alle oppgaver er utført i henhold til standarder og retningslinjer, og at arbeidet er av høy kvalitet.

 • Forebygger ulykker: Sjekklister kan også hjelpe til med å sikre at alle nødvendige sikkerhetsprosedyrer følges. Dette kan bidra til å redusere risikoen for arbeidsulykker og skader på arbeidstakere.

 • Øker effektiviteten: Ved å bruke sjekklister kan man sikre at alle nødvendige oppgaver blir utført på en strukturert og effektiv måte. Dette kan bidra til å redusere tiden og kostnadene forbundet med prosjektet.

 • Letter dokumentasjonen: Sjekklister kan også være nyttige for dokumentasjon og sporbarhet. Dette kan hjelpe til med å sikre at alt arbeid som er utført, er dokumentert på en grundig og systematisk måte.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Sjekkliste

Drifti forklarer