Drifti forklarer

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad

Forstå hva et sikkerhetsdatablad er og hvorfor det er viktig

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad (SDS) gir viktig informasjon om farlige kjemikalier og materialer, inkludert deres egenskaper, helserisikoer, sikkerhetstiltak og nødprosedyrer.

Innhold i et sikkerhetsdatablad

 • Identifikasjon: Informasjon om produktet og leverandøren.

 • Fareidentifikasjon: Beskrivelse av farene ved produktet.

 • Sammensetning: Informasjon om stoffene i produktet.

 • Førstehjelpstiltak: Instruksjoner for førstehjelp ved eksponering.

 • Brannslokkingstiltak: Anbefalte brannslokkingstiltak.

 • Håndtering og lagring: Retningslinjer for sikker håndtering og lagring.

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad (SDS) gir viktig informasjon om farlige kjemikalier og materialer, inkludert deres egenskaper, helserisikoer, sikkerhetstiltak og nødprosedyrer.

Innhold i et sikkerhetsdatablad

 • Identifikasjon: Informasjon om produktet og leverandøren.

 • Fareidentifikasjon: Beskrivelse av farene ved produktet.

 • Sammensetning: Informasjon om stoffene i produktet.

 • Førstehjelpstiltak: Instruksjoner for førstehjelp ved eksponering.

 • Brannslokkingstiltak: Anbefalte brannslokkingstiltak.

 • Håndtering og lagring: Retningslinjer for sikker håndtering og lagring.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå hva et sikkerhetsdatablad er og hvorfor det er viktig

Viktigheten av sikkerhetsdatablad

 • Sikkerhet: Gir viktig informasjon for å sikre trygg bruk og håndtering av farlige materialer.

 • Helse: Reduserer risikoen for helseskader ved eksponering.

 • Overholdelse: Oppfyller lovpålagte krav om informasjon om farlige materialer.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Sikkerhetsdatablad

Drifti forklarer