Drifti forklarer

SHA-plan

SHA-plan

Utforsk betydning av en SHA-plan i byggeprosjekter

Hva er en SHA-plan?

En SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-plan) er en plan som beskriver tiltak for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter. Planen skal utarbeides for alle prosjekter der det er krav om å utpeke en koordinator.

Innhold i en SHA-plan

 • Risikofaktorer: Identifikasjon av risikoer knyttet til byggeprosjektet.

 • Tiltak: Beskrivelse av tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

 • Ansvar: Definering av ansvarsområder for de ulike aktørene i prosjektet.

 • Oppfølging: Plan for hvordan sikkerheten skal følges opp og kontrolleres gjennom prosjektets varighet.

Hva er en SHA-plan?

En SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-plan) er en plan som beskriver tiltak for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter. Planen skal utarbeides for alle prosjekter der det er krav om å utpeke en koordinator.

Innhold i en SHA-plan

 • Risikofaktorer: Identifikasjon av risikoer knyttet til byggeprosjektet.

 • Tiltak: Beskrivelse av tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

 • Ansvar: Definering av ansvarsområder for de ulike aktørene i prosjektet.

 • Oppfølging: Plan for hvordan sikkerheten skal følges opp og kontrolleres gjennom prosjektets varighet.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Utforsk betydning av en SHA-plan i byggeprosjekter

Viktigheten av en SHA-plan

 • Sikkerhet: Sikrer at alle aktører er klar over risikoene og hvordan de skal håndteres.

 • Samsvar: Oppfyller lovpålagte krav om sikkerhet i byggeprosjekter.

 • Kvalitet: Bidrar til et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

SHA-plan

Drifti forklarer