Drifti forklarer

ROS-matrise

Forstå hva en ROS-matrise er og hvordan den brukes i risikovurdering for byggeprosjekter

Forstå hva en ROS-matrise er og hvordan den brukes i risikovurdering for byggeprosjekter

Hva er en ROS-matrise?

En ROS-matrise (Risiko- og Sårbarhetsmatrise) er et verktøy som brukes for å vurdere risikoer ved å plotte dem i en matrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Dette gir en visuell fremstilling av risikoene og hjelper med prioritering av tiltak.

Hva er en ROS-matrise?

En ROS-matrise (Risiko- og Sårbarhetsmatrise) er et verktøy som brukes for å vurdere risikoer ved å plotte dem i en matrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Dette gir en visuell fremstilling av risikoene og hjelper med prioritering av tiltak.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå hva en ROS-matrise er og hvordan den brukes i risikovurdering for byggeprosjekter

Bruk av ROS-matrise

  • Identifisering: Liste opp alle identifiserte risikoer som kan påvirke prosjektet.

  • Plotting: Plotte risikoene i matrisen basert på deres sannsynlighet og potensielle konsekvenser.

  • Prioritering: Prioritere tiltak basert på risikoens plassering i matrisen, slik at de mest kritiske risikoene håndteres først.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

ROS-matrise

Drifti forklarer