Drifti forklarer

Reskontro

Nøkkelen til Effektiv Kunde- og Leverandøroppfølging

Nøkkelen til Effektiv Kunde- og Leverandøroppfølging

Hva er reskontro?

Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ansatte. Dette gir en oversikt over alle transaksjoner med en enkelt kunde, leverandør eller ansatt, slik at man for eksempel kan se hva man skylder en spesifikk leverandør eller hva en kunde har betalt for.

Reskontrotyper:

 • Kundereskontro: Inneholder utgående fakturaer, kundespesifikasjon og kundefordringer.

 • Leverandørreskontro: Inneholder leverandørfaktura, leverandørspesifikasjon og leverandørgjeld.

 • Ansattreskontro: Kan inneholde reiseregninger, utlegg og forskudd på lønn.

Fordeler med reskontro:

 • Bedre oversikt over fordringer og transaksjoner

 • Enklere å holde styr på betalingsfrister

 • Lettere å avdekke feil og mangler

 • Forenkler regnskapsavslutning

Hva er reskontro?

Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ansatte. Dette gir en oversikt over alle transaksjoner med en enkelt kunde, leverandør eller ansatt, slik at man for eksempel kan se hva man skylder en spesifikk leverandør eller hva en kunde har betalt for.

Reskontrotyper:

 • Kundereskontro: Inneholder utgående fakturaer, kundespesifikasjon og kundefordringer.

 • Leverandørreskontro: Inneholder leverandørfaktura, leverandørspesifikasjon og leverandørgjeld.

 • Ansattreskontro: Kan inneholde reiseregninger, utlegg og forskudd på lønn.

Fordeler med reskontro:

 • Bedre oversikt over fordringer og transaksjoner

 • Enklere å holde styr på betalingsfrister

 • Lettere å avdekke feil og mangler

 • Forenkler regnskapsavslutning

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Nøkkelen til Effektiv Kunde- og Leverandøroppfølging

Reskontroavstemming:

Reskontroavstemming er å sammenligne et kontoutdrag fra en leverandør med sitt eget regnskap for å sikre at alle transaksjoner er registrert korrekt. Dette er viktig for å unngå feil og mangler i regnskapet.

Lovpålagt:

Virksomheter er lovpålagt å kunne utarbeide kunde- og leverandørspesifikasjon minst en gang hver fjerde måned.

Eksempel:

En bedrift har solgt varer til en kunde for 10 000 kr. Bedriften fakturerer kunden og fører transaksjonen på kundenes reskontro. Når kunden betaler, føres betalingen inn på kundenes reskontro og bedriftens bankkonto.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Reskontro

Drifti forklarer