Drifti forklarer

REACH-forskriften

Forstå REACH-forskriften og dens betydning i kjemikaliehåndtering i EU

Forstå REACH-forskriften og dens betydning i kjemikaliehåndtering i EU

Hva er REACH-forskriften?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning som regulerer produksjon og bruk av kjemikalier for å beskytte menneskers helse og miljøet. Forskriften krever at selskaper som produserer eller importerer kjemikalier i store mengder registrerer dem hos ECHA (European Chemicals Agency).

Hovedkomponenter i REACH-forskriften

REACH-forskriften består av flere hovedkomponenter:
 • Registrering: Selskaper må registrere kjemikalier og gi detaljert informasjon om deres egenskaper og bruksområder.

 • Evaluering: ECHA evaluerer informasjonen for å sikre at kjemikaliene brukes trygt.

 • Autorisasjon: Visse farlige kjemikalier krever autorisasjon før de kan brukes.

 • Restriksjoner: Noen kjemikalier kan være underlagt restriksjoner eller forbud.

Hva er REACH-forskriften?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning som regulerer produksjon og bruk av kjemikalier for å beskytte menneskers helse og miljøet. Forskriften krever at selskaper som produserer eller importerer kjemikalier i store mengder registrerer dem hos ECHA (European Chemicals Agency).

Hovedkomponenter i REACH-forskriften

REACH-forskriften består av flere hovedkomponenter:
 • Registrering: Selskaper må registrere kjemikalier og gi detaljert informasjon om deres egenskaper og bruksområder.

 • Evaluering: ECHA evaluerer informasjonen for å sikre at kjemikaliene brukes trygt.

 • Autorisasjon: Visse farlige kjemikalier krever autorisasjon før de kan brukes.

 • Restriksjoner: Noen kjemikalier kan være underlagt restriksjoner eller forbud.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå REACH-forskriften og dens betydning i kjemikaliehåndtering i EU

Hvorfor er REACH-forskriften viktig?

REACH-forskriften er viktig fordi den:
 • Beskytter helse og miljø: Reduserer risikoen for skade fra farlige kjemikalier.

 • Øker kunnskap: Gir bedre forståelse av kjemikalier og deres virkninger.

 • Fremmer innovasjon: Oppmuntrer til utvikling av sikrere alternativer til farlige kjemikalier.

 • Sikrer samsvar: Hjelper bedrifter med å overholde lover og forskrifter.

Hvordan overholde REACH-forskriften

For å overholde REACH-forskriften må selskaper:
 • Registrere kjemikalier: Sørg for å registrere alle relevante kjemikalier hos ECHA.

 • Vurdere risiko: Utføre risikovurderinger for å identifisere potensielle farer.

 • Implementere sikkerhetstiltak: Ta i bruk nødvendige tiltak for å minimere risikoen.

 • Informere brukere: Gi brukerne av kjemikaliene nødvendig informasjon om sikker bruk.


Vil du lese mer om REACH-forskriften og dens betydning for deg? Da burde du sjekke ut disse artiklene her:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

REACH-forskriften

Drifti forklarer