Drifti forklarer

QA (Quality Assurance)

QA (Quality Assurance)

Utforsk QA og dets rolle i å sikre produktkvalitet og kundetilfredshet

Hva er QA (Quality Assurance)?

Quality Assurance (QA) er en systematisk prosess for å sikre at produkter og tjenester oppfyller spesifiserte krav til kvalitet. QA fokuserer på forebygging av feil gjennom planlegging, prosesskontroll og kontinuerlig forbedring.

Hovedkomponenter i QA

 • Planlegging: Utvikling av kvalitetsstandarder og prosedyrer.

 • Kontroll: Overvåking og måling av prosesser for å sikre samsvar med standarder.

 • Forbedring: Identifisere og implementere forbedringer i prosesser og produkter.

 • Dokumentasjon: Opprettholde nøyaktige opptegnelser av kvalitetsprosedyrer og resultater.

Hva er QA (Quality Assurance)?

Quality Assurance (QA) er en systematisk prosess for å sikre at produkter og tjenester oppfyller spesifiserte krav til kvalitet. QA fokuserer på forebygging av feil gjennom planlegging, prosesskontroll og kontinuerlig forbedring.

Hovedkomponenter i QA

 • Planlegging: Utvikling av kvalitetsstandarder og prosedyrer.

 • Kontroll: Overvåking og måling av prosesser for å sikre samsvar med standarder.

 • Forbedring: Identifisere og implementere forbedringer i prosesser og produkter.

 • Dokumentasjon: Opprettholde nøyaktige opptegnelser av kvalitetsprosedyrer og resultater.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Utforsk QA og dets rolle i å sikre produktkvalitet og kundetilfredshet

Viktigheten av QA

 • Kundetilfredshet: Sikrer at produkter og tjenester oppfyller eller overgår kundens forventninger.

 • Feilforebygging: Reduserer antall feil og mangler i produkter.

 • Kostnadsbesparelser: Forhindrer kostbare omarbeidinger og garantikrav.

 • Konkurransefortrinn: Øker selskapets omdømme for kvalitet og pålitelighet.

Eksempler på QA-metoder

 • ISO 9001: En internasjonal standard for kvalitetsstyring.

 • Six Sigma: En metode som bruker statistiske verktøy for å forbedre kvaliteten.

 • TQM (Total Quality Management): En helhetlig tilnærming til kvalitetsforbedring som involverer hele organisasjonen.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

QA (Quality Assurance)

Drifti forklarer