Drifti forklarer

Personopplysningloven

Personopplysningloven

Forstå personopplysningsloven og dens betydning for personvern og datasikkerhet

Hva er personopplysningsloven?

Personopplysningsloven er en norsk lov som regulerer hvordan personopplysninger skal behandles for å sikre personvern og datasikkerhet. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR) og setter krav til hvordan personopplysninger skal samles inn, lagres, brukes og beskyttes.

Viktige aspekter ved personopplysningsloven

Noen sentrale elementer i personopplysningsloven inkluderer:

 • Samtykke: Personopplysninger kan bare behandles hvis den registrerte har gitt sitt samtykke.

 • Formålsbegrensning: Opplysninger skal bare brukes til det formålet de ble samlet inn for.

 • Dataminimering: Kun nødvendige opplysninger skal samles inn og behandles.

 • Rettigheter: Registrerte har rett til innsyn, korrigering og sletting av sine opplysninger.

 • Sikkerhet: Opplysningene skal beskyttes mot uautorisert tilgang og datainnbrudd.

Hva er personopplysningsloven?

Personopplysningsloven er en norsk lov som regulerer hvordan personopplysninger skal behandles for å sikre personvern og datasikkerhet. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR) og setter krav til hvordan personopplysninger skal samles inn, lagres, brukes og beskyttes.

Viktige aspekter ved personopplysningsloven

Noen sentrale elementer i personopplysningsloven inkluderer:

 • Samtykke: Personopplysninger kan bare behandles hvis den registrerte har gitt sitt samtykke.

 • Formålsbegrensning: Opplysninger skal bare brukes til det formålet de ble samlet inn for.

 • Dataminimering: Kun nødvendige opplysninger skal samles inn og behandles.

 • Rettigheter: Registrerte har rett til innsyn, korrigering og sletting av sine opplysninger.

 • Sikkerhet: Opplysningene skal beskyttes mot uautorisert tilgang og datainnbrudd.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå personopplysningsloven og dens betydning for personvern og datasikkerhet

Hvordan overholde personopplysningsloven

For å overholde personopplysningsloven bør organisasjoner:

 • Kartlegge data: Identifisere hvilke personopplysninger de samler inn og hvordan de brukes.

 • Sikre samtykke: Sørge for at alle opplysninger behandles med gyldig samtykke.

 • Implementere sikkerhetstiltak: Beskytte data mot uautorisert tilgang og lekkasjer.

 • Oppdatere rutiner: Sørge for at ansatte er opplært i personvern og datasikkerhet.

 • Vurdere risiko: Gjennomføre risikovurderinger for å identifisere og håndtere potensielle trusler.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Personopplysningloven

Drifti forklarer